SQL KOMUTLARI

herhangi bir tablodaki verilere erişmek için tablolar virgül(,) ile eklenerek select, update, insert komutlarında yazılır. bu şekilde veritabanları hangi tabloları işleyeceğini bildirirsiniz. örnek: aynı id sahip tablo2 ikinci kolununu tablo1 birinci kolununa taşıma UPDATE tablo1,tablo1 SET tablo1.birinci = tablo2.ikinci WHERE tablo1.id = tablo2.id örnek: tablo1 ve tablo2 verileri çekmek SELECT  tablo1.birinci, tablo2.ikinci FROM tablo1,tablo1 WHERE tablo1.id = tablo2.id   herhangi bir tarih gün ay ve yıl olarak ayırma

SELECT day(tarih),month(tarih),year(tarih) FROM `tarih_tablosu`
 
SELECT DATE_FORMAT(tablo_tarih.tarih,'%d/%m/%Y %H:%i:%s') AS tarih FROM tablo_tarih
 
Bul ve değiştir SELECT `REPLACE`(str,from_str,to_str) 
örnek:

SELECT pub_city,country,  

REPLACE(country,'içinkedi,'Bununla değiştir')   

FROM publisher   

WHERE country='UK';  

 

 

table_name tablonun content içinde find_content bul ve replace_this_content ile değiştir.
UPDATE table_name SET table_name.content = REPLACE(table_name.content,'find_content','replace_this_content')

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap