MATLAB VERİLER KAYDETME VE ERİŞME

Matlab'da matris şeklinde verilerin olduğunu daha önceki Matlab Değişken Tanımlama da bahsettik. bu veriler Workspace denilen pencereden erişebilirsiniz. Matlab programını kapattıktan sonra bu veriler ram bellekten siliniyor. Bunları kalıcı veri olarak diskinize nasıl kaydedilir onu örnek üzerinde gösterilim:
barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap