MATLAB VİDEO

herhangi bir resim topluluğunu alıp işleyip sonra video olarak kaydetme kodu:
function toplu_resim_isleme_fonksiyonu()
 % tüm her şeyi resetliyoruz
    clear; close all;
    video = true; 
% false yaparak kapatabiliriz
    if video
        aviobj = VideoWriter('resim_adi.avi','Uncompressed AVI');
        aviobj.FrameRate = 25;
        open(aviobj);
    end
    
    %video yüklenecek resimleri matlab klasörün altından alıyoruz
    srcFiles = dir(strcat(pwd,'\resim_basliği*.jpg'));

    for i = 1 : length(srcFiles)
      hold off;
      filename = strcat(pwd,'\',srcFiles(i).name);
      RGB=imread(filename);
    % resim işleme kodunu buraya yazabilirsiniz.
      
         if video
        % gösterilen figuri alır 
                % frame= getframe(gcf);
        frame = RGB;
                writeVideo(aviobj, frame);
         end

    end
    
     if video
        close(aviobj);
    end
end
barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap