MATLAB DİZİLER

Matlabda dizi tanımla matrisler kullanılarak yapılır.  birinci değer satırı ifade ederken ikinci değer sütunu ifade etmektedir. matematik derslerinde gördüğümüz matris formlarını matlabda bulabiliriz.
barcode
Destek ?in Buradaki Reklamlar? T?klayabilirsiniz.
Destek ?in Buradaki Reklamlar? T?klayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap