ARAMA SONUÇLARI:

MATLABA GİRİŞ

MATLAB (matrix laboratory) sayısal hesaplama ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks tarafından geliştiriliyor. MATLAB, matris işlenmesine, fonksiyonlar ve veri çizilmesine, algoritmalar uygulanmasına, kullanıcı arayüzü oluşturulmasına ve diğer dillerle yazılmış programlar ile etkileşim oluşturulmasına izin verir. C, C++, Java, ve Fortran dillerini içerir. MATLAB, öncelikli olarak sayısal işleme yönelik üretilmiş olmasına rağmen, isteğe bağlı olarak sembolik hesaplama yapabilen MuPAD sembolik motorunu kullanır. Ek paket, dinamik ve gömülü sistemler için Simulink'i, grafiksel çoklu alan simülasyonunu ve model tabanlı tasarımı ekler. MATLAB kullanıcıları mühendislik, bilim, ve ekonomi gibi çeşitli alanlardan gelmektedir. MATLAB, yaygın olarak

MATLAB DEĞİŞKEN TANIMLAMA

  matris dizilerini şu şekilde tanımayabilirsiniz: a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10] sıfır değerli matrisleri şu şekilde tanımayabilirsiniz: z = zeros(5,1) çarpma(*), bölme(/), toplama(+), çıkartma(-) işlemleri yapıldığında matlab matris olarak algılamaktadır ve sonuç matris üzerinde uygulanan dört işlemdir: p = a*inv(a) işlemin sonucu>> p = 1.0000 0 -0.0000 0 1.0000 0 0 0 1.0000 eğer bir matrisiniz tüm elemanlarına dört işlem uygulayacaksanız işlemden önce nokta(.) kullanılmalıdır: p = a.*a işlemin sonucu>> p = 1 4 9 16 25 36 49 64 100 iki matrisi yan

MATLAB DİZİLER

Matlabda dizi tanımla matrisler kullanılarak yapılır.  birinci değer satırı ifade ederken ikinci değer sütunu ifade etmektedir. matematik derslerinde gördüğümüz matris formlarını matlabda bulabiliriz. 4x4 lük bir kare matris tanımlayalım: A = magic(4) işlemin sonucu>> A = 16 2 3 13 5 11 10 8 9 7 6 12 4 14 15 1 A dizisinin 4. satırının 2. sütununa erişelim: A(4,2) işlemin sonucu>> ans = 14 A dizisinin 1. 2. ve 3. satırlarının 2. sütununa erişelim: A(1:3,2) işlemin sonucu>> ans = 2

MATLAB VERİLER KAYDETME VE ERİŞME

Matlab'da matris şeklinde verilerin olduğunu daha önceki Matlab Değişken Tanımlama da bahsettik. bu veriler Workspace denilen pencereden erişebilirsiniz. Matlab programını kapattıktan sonra bu veriler ram bellekten siliniyor. Bunları kalıcı veri olarak diskinize nasıl kaydedilir onu örnek üzerinde gösterilim: herhangi tanımladığınız dizi veya diziler Workspace  penceresinde görünmektedir. onları kalıcı hale getirmek için: save benim_dosya_adı.mat Workspace  penceresineki veriler temizlemek için ' clear ' komutu kullanın kaydettiğimiz verileri tekrar yüklemek-erişmek için: load benim_dosya_adı.mat

MATLAB STRİNG İŞLEMLERİ

Burada String işlemlerinin tanımlanması ve işlemlerini nasıl yapıldığını örneklerle göreceğiz. Matlabda string işlemleri tek tırnakla(') başlar ve tek tırnakla(') biter. Çift tırnak(") burada tanımlanmamıştır ve hataya neden olur. iki tırnak arasında istediğiniz kadar string tanımlayabilirsiniz: degisken_adi_baslangic= 'merhaba, dünya' tırnak bir karakter olarak kullanmak istiyorsanız iki tek tırnak(') ard arda yazınız: degisken_adi= 'bu site Murat DELEN''nin sitesidir.' ' whos ' komutu kullanarak değişken adı, boyutu, byte, sınıfı, özelliklerini görüntüleyebilirsiniz: whos degisken_adi işlemin sonucu>> Name              Size            Bytes  Class    Attributes degisken_adi      1x29               58  char

MATLAB FONKSİYON ÇAĞIRMA

Matlabda çok sayıda önceden tanımlanmış fonksiyon bulunmaktadır. Bu derste fonksiyonları nasıl kullanacağımızı örnekler öğreneceğiz. A dizisi tanımlayalım ve en büyük sayısı bulalım: A = [1 3 5]; max(A) işlemin sonucu>> ans =      5 B dizisi tanımlayalım ve A ile B verileri teker teker karşılaştırarak büyük olan değerli aynı boyutta dizi verir: B = [10 6 4]; max(A,B) işlemin sonucu>> ans =     10     6     5 Birden fazla dönüş değeri olduğunda köşeli parantez içerisine alınır: [maxA,location] = max(A); String değeri alan fonksiy

MATLAB GRAFİKLER OLUŞTURMA

matlab'da yaptığımız işlemler sonucu elimizdeki verileri daha iyi analiz edebilmek için grafiğe dökme gereksinim duyarız(insan beyni en iyi yapabildiği görüntüyü analiz etmektir). Bu şekilde sorunu görebilme ve çözümü bulabilme daha da kolaylaşmaktadır. ' plot '  ,  'surf ' ve ' subplot ' fonksiyonlarıyla çizilmektedir. plot en az iki değişken almaktadır ve üçüncü değişken renk ile çizim biçimidir. surf üç değişken almaktadır. subplot aynı surf gibidir tek farkı aynı pencere içerisinde birden fazla gösterilebilmesidir. xlabel   -→ X koordinatının adı, ylabel   -→ Y koordinatının adı, zlabel   -→ Z koordinatının adı, title      -→ grafik adı, subplot -→ bir pencerede birden fazla grafik gör&uu

MATLAB PROGRAM YAZMA

program yazmak için ' edit ' komutunu kullanabilirsiniz. edit program_adı veya sadece edit yazarak editor sayfasını açabilirsiniz. fonksiyon(procedure) yazımı fonksiyon adı giriş ve çıkış değerlerinden oluşur: function [cikis_1,cikis_2] = benim_fonksiyonum(giris_1,giris_2) %kodlar tanımlanır burada cikis_1 = giris_2; cikis_2 = giris_1; end f(x)=10x+8 matematiksel fonksiyonun matlabda tanımlanması şöyle yapılır: function y = f(x) %kodlar tanımlanır burada y = 10x+8; end if yapısı: if mantıksal_ifade %kodlar tanımlanır burada end

MATLAB RESİM İŞLEME VE İŞARET BULMA

Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi dersinden Serdar Arıtan hocamdan öğrendiğim bazı şeyleri burada yazmayı uygun buldum. Serdar hoca bu konuda deneyimli bir birikime sahip olması ve derste öğrendiğimizi de uygulama imkanı vermesi bu zor dersi eğlenceli hale getirmektedir. Biyomekanik Laboratuvarı Koordinatörü 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’n den Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’n den Spor Bilimleri Teknolojisi alanında Bilim Uzmanlığını derecesini aldıktan sonra 1998 yılında İngiltere’de the Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde Biyomekanik Alanında Doktora öğrenimimi tamamladım. 1991 yılında göreve başladığım Hacettepe Üniversitesi'nde, 1999 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca Biyomekanik Laboratuvarının araştırma yöneticiliği görevini yürütmekteyim. Spor B

YANSITI İŞARET YAKALAMA

burada yansıtı işaretler yakalayıp bunların üçgen, kare, yuvarlak olarak sınıflandıracağız. daha önceki Matlab Resim İşleme konusunda resmin yüklenip bir ve sıfırlardan oluşan bir resim haline getirildiğini gördük : RGB = imread('resmin_adi.jpg'); % resim sayısal olarak yüklendi I = rgb2gray(RGB); % resim tek renk olan gri tona indirgendi. esik_degeri = graythresh(I); % resmin eşik değeri belirlendi. % resmin eşik değerine göre bir ve sıfırdan oluşan siyah beyaz formata çevrildi. bw = im2bw(I,esik_degeri); '

HOUGH TRANSFORM

Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulmanın görüntü işlemede birçok uygulama alanı bulunmaktadır. İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma ve benzeri uygulamalar buna örnek olarak verilebilir. Bir kamera veya benzeri bir algılayıcı yardımı ile elde edilen görüntülerdeki şekillerin her zaman eksiksiz yer alması mümkün olmamaktadır ve şekillerdeki kopukluklar şekil tespitini zorlaştırmaktadır. Bu noktada hough dönüşümü ile görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda da olası şekiller tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada şekil bulmada kullanılan hough dönüşümünün dairesel şekil tespitinde kullanımı üzerinde durulmuştur. Hough dönüşümü temelde kenarların olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile çalışmaktadır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti gen

MATLAB VİDEO

video resimlerden oluştuğu için videoyu tekrar resime dönüştürebiliriz. Videodaki her bir resim frame şeklinde bulunmaktadır. Videodan resime matlab dönüştürme kodları şöyledir: vidObj = VideoReader('video_yolu.uzantısı'); nFrames = vidObj.NumberOfFrames; vidHeight = vidObj.Height; vidWidth = vidObj.Width; for k = 1 : nFrames resim = read(vidObj,k); % video işlemek için resim işleme kodları buraya yazabilirsiniz end video yaratmak için yine aynı mantıkla resimleri birleştirip video oluşturacağız: % Bu islemi her bir kare icin yapmamız % gerekiyor. Programı her calistirdigimizda % video yaratmasini istemidigimiz icin % video yaratmayi kontrol edelim video = true

KÜTLE MERKEZİ VE AĞIRLIKLI KÜTLE MERKEZİ HESAPLAMA

  Kütle merkezi bulunurken her bir parcanın bir düzleme olan uzaklığını kullanarak elde ederiz. Ağırlıklı kütlem merkezi bulunurken ağırlık kullanılır ve hareketli cisimlere etki eden kuvvet sadece yerçekimi olmadığı için cismin her parçacığına etki eden kuvvet farklı olabilmektedir. Bundan dolayı kütle merkezi ve ağırlıklı kütle merkezi arasında bir fark bulunmaktadır. Bu farkı matlab kullanarak gösterelim: imread, imshow, im2bw, medfilt2 fonksiyonlarını daha önce buradan tanımlanmıştı ve buradan erişebilirsiniz.

KİNEMATİK ANALİZ (HIZ VE İVME)

Kinematik, fizik biliminin ilgi alanı olan mekaniğin bir alt dalıdır. Hareketin uzay-zaman (konum) özellikleri ile ilgilenir. Harekete neden olan kütle ve kuvvet gibi özellikler kinematiğin ilgi alanı değildir. Kinematik konum, hız ve ivmelemeyi düzgün-doğrusal ve açısal olarak inceler. Kinematik Analiz hareketin oluşma nedenleri ile ilgilenmeksizin, hareketlerin konum ve zaman parametrelerinin incelenmesidir. matlab kullanılarak bir kameradan alınan görüntüden cismin konum - zaman, hız - zaman ve ivme - zaman grafiğini ortaya çıkaracağız. ilk başta kalibrasyon nedir neden yapılır sorusuna cevap verelim: Kalibrasyon tanımlanmış koşullar altında izlenebilirliği sağlanmış ölçüm cihazının  ölçülen cihaz ile arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisi olarak tanımlayabiliriz. Bir kameradan cismi incelemeden önce onun ayarlarını yapmak ve yerdeki konumu ayarlamak için kalibrasyon y

HAREKET ANALİZİ FİNAL PROJESİ

Kodu: hareket_analizi_projesi Kodu: hareket_analizi_ikinci_proje   bu projenin kodu aşağıdadır. kopyala yapıştır yaparken ... şeklinde bozulmalar olabilir onları silip yeniden yazarsanız düzenilir: son düzeltme sonucundaki kod: %% %YAPILACA

MATLAB GRAFİK ARAYÜZÜ (MATLAB GUİ)

Grafik arayüzü geliştirilmeden önce bilgisayarlardaki işlemler konsol ekranında yapılırdı. Grafik arayüzü gelişmesiyle birlikte konsol ekranından yapacağımız bir çok işlemi button, textbox gibi görsel araçlarla yapabilmemize olanak sağlandı. Matlab ile ilgili şimdiye kadar yaptığım tüm işlemler konsol ekranından yapılıyordu. Sonuç olarak bir grafik çıktısı üretsem de matlab gui şimdiye kadar kullanmadım. Her bir grafik elementin(Push Button, Slider,Radio Button, Check Box, Edit Text, Static Text, Pop-up Menu, Listbox, Toggle Button, Table, Axes, Panel, Button Group, ActiveX Control) bazı özellikleri vardır(Inspector) . Bu özelliklerinde en önemlisi kullanıcı tarafından oluşturulan girdiye karşılık kod tarafından bir tetikleyici oluşturmasıdır. İstenildiğinde bu tetikciler çalıştığında bu elementlerin özelliklerinde değişiklik yapıl

MATLAB GUİ PROGRAM YAZMA

pasta_hazirlama_kodu   Bir program, bilgisayarın ne yapacağını söyleyeceğimiz bir emir topluluğu olarak görebiliriz. Özel durumları bir kenara bırakırsak, bilgisayar sistemi: verileri geçici kaydecek birime(RAM), verileri kalıcı kaydecek birime(HARD DİSK), işlem yapacak birime(CPU), kullanıcıdan girdi alacak input birimine(Klavye ve mouse gibi), işlem sonuçlarını veya programın etkileşimini kullanıcıya aktaracak output birimine(monitör ve yazıcı gibi) sahiptir. Tüm teknik bilgileri bir kenara bırakarak bilgisayar sistemini gündelik bir olayla somutlayabiliriz. Kendinimizi b

SİMULİNK

dinamik sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve analizi için kullanılan bir yazılım paketidir. Son yıllarda akademik ve endüstriyel ortamlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Simulink, İş akış kontrolü Isı, soğutma, süsbansiyon ve fren sistemleri Sayısal İşaret İşleme ve haberleşme Diferansiyel denklem çözümü Durum-uzay modelleri Transfer fonksiyonları Neuro-Fuzzy sistem modelleme Elektrik devre çözümü Kontrol sistemleri (Uçuş kontrol, PID kontrolü) Dış ortam ile veri alışverişi Uzaktan ve Web tabanlı kontrol Robotics çalışmaları gibi birçok elektrik, elektronik, finans, mekanik ve termodinamik gerçek dünya sistemini simüle edebilir. Bir MATLAB arayüzü olan Simulink’te bir modelleme işle

SİMULİNK KULLANARAK SİSTEMİN ANİMASYONUNU YAPMAK

Simulink ile oluşturduğunuz bir sistemin analizini grafiklerle yapmayı öğrendik. Şimdi ise oluşturduğunuz modeli(sistemi), 3d boyutlu bir modele entegre ederek beynimizin en gelişmiş yönü olan görüntüyü analiz etme sayesinde sistemin nasıl çalıştığını beyninize daha rahat bir şekilde anlatabilirsiniz. Yani siz sisteminizi oluşturup 3d  boyutlu bir modeli çalıştırdığınızda beyninizi artık yormanıza gerek kalmayacak ve beyniniz doğası olan görüntü işlemeyi kolay bir şekilde yaparak sisteminizdeki hataları bulmanızı kolaylaştıracak ;) Daha önce kapalı devrede yarattığımız sistem için bir tane 3d boyutlu top oluşturup bunun animasyonunu yapmakla başlayalım. daha önceki derse ulaşmak için tıklayınız. 1. Aşama  ver 2. Aşama videosu yukarıdan a&cced

SİMULİNK SABİT KUVVET ETKİSİ

simulink kullanarak herhangi bir modelimizin matematiksel hesaplarını yapmaktayız. bu hesapların sonucunu Scope ile grafiksel olarak görmek mümkün. Asıl soru neden yarattığımız bu modeli 3 boyutlu bir animasyonu tetikleyecek şekilde gösteriyoruz? Yani simulink 3D Animation niçin kullanma gereksinimi duyuyoruz ? Bu soruya cevap niteliğindeki bir bir sistemi birlikte modelleyelim. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi birbirine yay ile bağlı olan iki kutunun sabit bir F kuvveti ile çekilmesi sonucu cisimlerin hız ve konumlarını zamana göre değişimi bulacağız. Bulduğumuz verileri grafiklerini göstereceğiz. En sonunda yaratmış olduğumuz 3 boyutlu küplere bu konumları gireceğiz ve sonucu beyinlerinimizle test edeceğiz. Birinci işimiz simulink V-Realm Builder kullanarak sabit bi

GUİ KÜTLE MERKEZİ

  Biyomekanik ikinci ödevi olan verilen text koordinatlarından kütle merkezini bulmayı ve vücudun her değişimde kütle merkezinin nasıl değiştiğini matlab gui ile örneklendirelim. katsayıları daha önceden verilen tablodan alınmaktadır: Segment Endpoints Seg. mass Centre of mass Radius of gyration name (proximal to /total mass /segment length /segment length distal) (P) (Rproximal) (Rdistal) (Kcg) (Kproximal) (Kdistal) Hand wrist axis to 0.0060 0.506 0.494 0.298 0.587 0.577 knuckle II third finger Forearm elbow axis to 0.0160 0.430 0.570 0.303 0.526 0.647 ulnar styloid Upper glenohumeral joint to 0.0280 0.436 0.564 0.322 0.542 0.645 arm elbow axis Forearm elbow axis to 0.0220 0.682 0.318 0.468 0.827 0.565 & hand ulnar styloid Upper glenohumeral joint to 0.0500 0.530 0.470 0.368 0.645 0.596

SARKAÇ ANİMASYONU

Sürtünmenin hesaba katılmadığı sonsuz kere dönen bir sarkacı yapacağız. Sarkacı yapmayı becerirsek vücudumuzu da 2 boyutlu olarak sarkaçlardan oluşturabiliriz. Bu dersin diğer animasyonlardan farkı dönen bir cismin olması yani mekanik anlamda ortada bir motorun olmasını ifade etmektedir. Biyolojik olarak ise kolun veya herhangi bir eklemimizin dönüşünü ifade edebilir. console ekranına aşağıdaki kodlardan bir tanesi yazarak enter tıklayınız ve çıkan simulink modelini başka bir ad olarak kaydedip biraz kurcalayınız. sürekli bir şeyler değiştirip değişimi gözlemleyiniz. bu şekilde beyniniz sonraki örnek için gerekli parametreleri bulup bu konuda daha da gelişmenizi sağlayacaktır. mech_dpend_invdyn1 veya mech_dpend_invdyn2 Daha önceden animasyon oluşturarak yarattığımız modeli 3 boyutlu bir görüntü haline getiriyorduk. Şimdi ise modelimizi yaratmamızla birlikte matlab simulink kendi içinde tanımlı bazı yapılar otomatik bize 3 boyutlu bir görüntü sa

BİYOMEKANİK VİZE

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ARITAN tarafından verilenler: jump.txt olarak kaydedilmiş zıplayan birinin eklemlerinin koordinat bilgileri  jumpAngle.m dosyasında ile jump.txt  dosyasındaki bilgiler kullanılarak eklemlerin dönme açıları ve diğer bilgiler matlab değişkenlerne aktarılmasını sağlayan matlab fonksiyonu Oluşturmamız gereken simulink örneğinin çıktısını resim ve video Yrd.Doç.Dr. SERDAR ARITAN tarafından istenilenler: jump.txt dosyası işlenerek jumpAngel.m dosyasındaki fonksiyon kullanılarak zıplayan birinin simul

MACHİNE LEARNİNG

Beyin Aktivitelerinin Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Sınıflandırması   Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI), beyin aktiviteleri hakkında 3 boyutlu resim verisi verebilen bir MRI çeşididir. Beyindeki manyetik değişmeleri kullanan fMRI, beyinde oluşan sinirsel aktiviteleri kaydeder. Nöron faaliyetleri sonucunda oluşan haritaların fMRI ile bilgisayar ortamına aktarılmasıyla beynin çalışma kısımları sınıflandırılması ve bazı hastalıkların erken teşhisi konusundaki çalışmaların yürütülmesinde önemli katkı sağlamaktadır.  fMRI ile yarım saniyede bir 3 boyutlu olarak alınan beynin sinirsel verileri, makine öğrenme yöntemlerinde kullanılabilir. Bir insan deneğinin zihinsel durumunu sınıflandırmak için fMRI ile alınan 3 boyutlu verileri üzerinde makine öğrenme algoritmaları kullanıldı. Denek fMRI cihazına bağlı iken anlamlı veya anlamız cüml

HAZIR KODLAR

× Tüm Kodlar Yakında Burada Yayınlanacaktır. Farklı dillerde yazılmış hazır kodlar buradan paylaşılacaktır. Anket sonucunda en çok ihtiyaç duyulan kodlar yazılıp buradan gerekli açıklama ve linkleriyle paylaşılacaktır. HTML KODLARI QR Code Yapma Kodu JAVASCRİPT - JQUERY KODLARI Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Arasındaki Gün Sayısını Hesaplama Kodu(Türkçe Tarih)

CV_TR

Edication 2002 – 2005 [ High School ]    Mustafa Kemal High School 2006 – 2011 [ Bachelor’s Degree ]   Çukurova University  Computer Engineer 2012 – 2016 [ Bachelor’s Degree ] Anadolu University  Department Of Business 2014 – 2017  [ Master ]  Hacettepe University  Computer Animation and Game Technologies Experince

CV_EN

  Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Murat DELEN Çankaya, 06800 Ankara (Turkey) +905062540418 delenmurat@gmail.com muratdelen.com linkedin.com/in/mdelen Skype delenmurat JOB APPLIED FOR Software developer WORK EXPERIENCE 15/07/2013–Present Software developer Hacettepe University, Ankara (Turkey) ▪ Computer Engineer - Technische Informatik ▪ Full Stack Development I love to develop myself about technology so if I want to anything, I must have enough information and do it. 01/01/2013–Present Full Stack Developer PHP, HTML, CSS, JAVASCRİPT, JQUERY muratdelen.com has been developed for practising and sharing information about interesting some areas. https://muratdelen.com

CV_DE

    edication 2002 - 2005 [Schule]   Mustafa Kemal Gymnasium 2006 - 2011 [Bachelor]   Cukurova Universität Computertechniker

MURAT DELEN

Murat DELEN; Lisans olarak bilgisayar mühendisliği & işletme, Yüksek lisans Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri  bitirmiş olup Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisi Olarak Çalışmaktadır.

Buradan Yazılanlar Kişisel Görüşlerimi İfade Etmez.

Burası Öğrendiğim Bilgileri Toplayabileceğim ve Paylaşabileceğim Bir Sitedir.

Herhangi Birisine Bir Şeyler Öğretme Gibi Bir Amacım Yoktur Ama Faydalı Olabilmek Tercihimdir.

Karşımdaki insanın değeri, bana verdiği değer kadardır ne eksik ne fazla olur. Bunun gereği olarak herkes hak ettiği değeri alacaktır ...

Yaşamınız devam ettikçe her kaybediş bir kazançtır ve her kazanç bir kaybediştir.
Kazandığınızı her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda daha büyük kaybetmeleri yaşamanız sizi şaşırtmasın,
Aynı zamanda kaybettiğinizi düşündüğünüzde bunun daha büyük başarıların başlangıcı olduğunu unutmamanız gerekir.
Yani her kazanma bir kaybetmeye veya her kaybetme bir kazanmaya gebedir.
Hayatta olduğunuz sürece kazanmak için mücadele etmeye devam edin ve hiç pes etmeyin.
Başarı, Başarısızlıkların Toplamıdır.
Buradan aldığınız yazıların kaynağı belirtilmelidir.
Aşağıdaki logoyu tıklayarak sayfaları paylaşabilir veya sayfanıza ekleyebilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap