KÜTLE MERKEZİ VE AĞIRLIKLI KÜTLE MERKEZİ HESAPLAMA

 

kütle merkezi hesabı

Bu farkı matlab kullanarak gösterelim:

jump_106

function kutle_merkezi_hesabi()
    % resim yükleme
    RGB = imread('jump_106.jpg');
    % resmi gri hale çevirme
    I = rgb2gray(RGB);
    % resmi gösterme ve değişikleri koruma
    figure,imshow(I), hold on;
    % eşik değeri belirleme
    [level EM] = graythresh(I);
    % eşik değeri uygulama
    bw = im2bw(I, EM - 0.3);
    % gereksiz görültüyü temizleme
    bw= medfilt2(bw,[3 3]);
    bw = bwareaopen(bw, 4);
    % cisimlerin daha iyi görünmesi için doldurma
    [B,L] = bwboundaries(bw,'noholes');
    
    % cisimlerin alanını(Area), 
    % Ağırlıklı kütle merkezini(WeightedCentroid), 
    % cismin kütle merkezini(Centroid),
    % çevresini (Perimeter)
    % hesapanma
    cismin_merkezleri= regionprops(L, I, 'Area', 'WeightedCentroid', 'Centroid', 'Perimeter');
   % hesaplanan her bir cisim için işlem uygulama
    for j = 1:length(B)
        % cisim bilgilerin alma
        boundary = B{j};
        % cismi belirleme
        plot(boundary(:,2),boundary(:,1),'w', 'LineWidth',2);
        % cismin kütle merkezini belirleme
        centroid = cismin_merkezleri(j).Centroid;
        plot(centroid(1), centroid(2),'r+');
        % ağırlıklı kütle merkezini belirleme
        WeightedCentroid = cismin_merkezleri(j).WeightedCentroid;
        plot(WeightedCentroid(1), WeightedCentroid(2),'g+',WeightedCentroid(1), WeightedCentroid(2),'go');
    end

end

Figurede herhangi bir cisme yaklaştırdığınızda ağırlıklı kütle merkezi ile kütle merkezi arasında boşluk olduğu görülecektir: kütle_merkezi_sonucu Kodu: kutle_merkezi_hesabi

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap