ARAMA SONUÇLARI:

MATLABA GİRİŞ

MATLAB (matrix laboratory) sayısal hesaplama ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks tarafından geliştiriliyor. MATLAB, matris işlenmesine, fonksiyonlar ve veri çizilmesine, algoritmalar uygulanmasına, kullanıcı arayüzü oluşturulmasına ve diğer dillerle yazılmış programlar ile etkileşim oluşturulmasına izin verir. C, C++, Java, ve Fortran dillerini içerir. MATLAB, öncelikli olarak sayısal işleme yönelik üretilmiş olmasına rağmen, isteğe bağlı olarak sembolik hesaplama yapabilen MuPAD sembolik motorunu kullanır. Ek paket, dinamik ve gömülü sistemler için Simulink'i, grafiksel çoklu alan simülasyonunu ve model tabanlı tasarımı ekler. MATLAB kullanıcıları mühendislik, bilim, ve ekonomi gibi çeşitli alanlardan gelmektedir. MATLAB, yaygın olarak

MATLAB FONKSİYON ÇAĞIRMA

Matlabda çok sayıda önceden tanımlanmış fonksiyon bulunmaktadır. Bu derste fonksiyonları nasıl kullanacağımızı örnekler öğreneceğiz. A dizisi tanımlayalım ve en büyük sayısı bulalım: A = [1 3 5]; max(A) işlemin sonucu>> ans =      5 B dizisi tanımlayalım ve A ile B verileri teker teker karşılaştırarak büyük olan değerli aynı boyutta dizi verir: B = [10 6 4]; max(A,B) işlemin sonucu>> ans =     10     6     5 Birden fazla dönüş değeri olduğunda köşeli parantez içerisine alınır: [maxA,location] = max(A); String değeri alan fonksiy

MATLAB GRAFİKLER OLUŞTURMA

matlab'da yaptığımız işlemler sonucu elimizdeki verileri daha iyi analiz edebilmek için grafiğe dökme gereksinim duyarız(insan beyni en iyi yapabildiği görüntüyü analiz etmektir). Bu şekilde sorunu görebilme ve çözümü bulabilme daha da kolaylaşmaktadır. ' plot '  ,  'surf ' ve ' subplot ' fonksiyonlarıyla çizilmektedir. plot en az iki değişken almaktadır ve üçüncü değişken renk ile çizim biçimidir. surf üç değişken almaktadır. subplot aynı surf gibidir tek farkı aynı pencere içerisinde birden fazla gösterilebilmesidir. xlabel   -→ X koordinatının adı, ylabel   -→ Y koordinatının adı, zlabel   -→ Z koordinatının adı, title      -→ grafik adı, subplot -→ bir pencerede birden fazla grafik gör&uu

YENİ BİR OYUN YARATMA

Burada yeni bir oyun yaratma ve yaratılan oyunun geliştirmesini ele alacağız. Bu oyunun temellerini oluşturacaktır ve zaman içerisinde oyunu daha da geliştireceğiz. Burada yazılanların hiç biri gerçek değil sadece oyunun bir parçası olduğu unutulmamalıdır: YARATILIŞ EFSANESİ (Birinci Bölüm) Zamanın olmadığı bir geçmişte evrenin tümü aydınlık madde ile doluydu. Sonsuz bir düzen ve altın kurallarla var olan her şey sabit bir durumdaydı. Sonsuz düzen aydınlık maddenin kalbinin tam ortasında bir karanlık madde belirmesiyle sarsılmaya gebeydi (olasılık parametresinin başlangıcıdır bu olay ve aydınlık maddeye göre limit alındığında karanlık madde bir hiçti). Karanlık madde, aydın

YAZIYI SEÇMEYİ ENGELLEME

Herhangi bir  sitenizde bu scripti yazarak sitenizin kopyalamasını zorlaştırabilirsiniz: <script language="JavaScript1.2">   function disableselect(e){ return false }   function reEnable(){ return true }   document.onselectstart=new Function ("return false")   if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </script>  

MATLAB RESİM İŞLEME VE İŞARET BULMA

Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi dersinden Serdar Arıtan hocamdan öğrendiğim bazı şeyleri burada yazmayı uygun buldum. Serdar hoca bu konuda deneyimli bir birikime sahip olması ve derste öğrendiğimizi de uygulama imkanı vermesi bu zor dersi eğlenceli hale getirmektedir. Biyomekanik Laboratuvarı Koordinatörü 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’n den Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’n den Spor Bilimleri Teknolojisi alanında Bilim Uzmanlığını derecesini aldıktan sonra 1998 yılında İngiltere’de the Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde Biyomekanik Alanında Doktora öğrenimimi tamamladım. 1991 yılında göreve başladığım Hacettepe Üniversitesi'nde, 1999 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca Biyomekanik Laboratuvarının araştırma yöneticiliği görevini yürütmekteyim. Spor B

YANSITI İŞARET YAKALAMA

burada yansıtı işaretler yakalayıp bunların üçgen, kare, yuvarlak olarak sınıflandıracağız. daha önceki Matlab Resim İşleme konusunda resmin yüklenip bir ve sıfırlardan oluşan bir resim haline getirildiğini gördük : RGB = imread('resmin_adi.jpg'); % resim sayısal olarak yüklendi I = rgb2gray(RGB); % resim tek renk olan gri tona indirgendi. esik_degeri = graythresh(I); % resmin eşik değeri belirlendi. % resmin eşik değerine göre bir ve sıfırdan oluşan siyah beyaz formata çevrildi. bw = im2bw(I,esik_degeri); '

HOUGH TRANSFORM

Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulmanın görüntü işlemede birçok uygulama alanı bulunmaktadır. İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma ve benzeri uygulamalar buna örnek olarak verilebilir. Bir kamera veya benzeri bir algılayıcı yardımı ile elde edilen görüntülerdeki şekillerin her zaman eksiksiz yer alması mümkün olmamaktadır ve şekillerdeki kopukluklar şekil tespitini zorlaştırmaktadır. Bu noktada hough dönüşümü ile görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda da olası şekiller tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada şekil bulmada kullanılan hough dönüşümünün dairesel şekil tespitinde kullanımı üzerinde durulmuştur. Hough dönüşümü temelde kenarların olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile çalışmaktadır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti gen

KALMAN FİLTRESİ

Oluşan hata payını hesaplamaya girdi olarak ekleyerek düzensiz sistemleri düzenli hale getirmeye çalışır. Kalman filitresi sensör füzyonu ve veri füzyonu için kullanılır. Tipik olarak, gerçek zamanlı sistemler bir sistemin durumunu elde etmek için tek bir ölçüm yapmak yerine birçok ardışık ölçüm üretir. Bu birçok ölçüm daha sonra o zaman anında sistemin durumunu üretmek için matematiksel olarak birleştirilir. Örnek bir uygulama olarak, bir kamyonun yerini hassas olarak belirleme problemini düşünün. Kamyona pozisyon tahminini birkaç metre ile sağlayabilen bir GPS birimi takılab

CSS GİRİŞ

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir. <head> </head> etiketleri arasında bulunan <style> </style> etiketleri arasında tanımlanacağı gibi .css uzantılı başka bir dosyadan olabilir. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="dosya_adı.css" />  koduyla CSS dosyası çalışma sayfasına eklenebilir. Html etiketlerini kullanarak veya id ile class kullarak biçimlendirme için referans oluşturabilirsiniz.

BAĞLANTI(LİNK)

Html etiketiyle tanımlanır. cssde metin olarak 4 farklı durum için biçimlendirme yapabiliriz. : a:link , bağlantının ilk görünen durumudur. a:visited , bağlantının daha önce tıklanmış durumudur. a:hover , mouse ile üzerinde gelme durumudur. a:active , mouse tıklanma durumudur. aşağıdaki sadece yazı renginin değişimi verilmiştir ama istenilen yazı formatı uygulanabilir: /* ilk durumda */ a:link {     color: #FF0

TABLO (TABLE)

htmlde verilerin belli bir düzende gösterilmesini sağlayan <table> etiketinin biçimini css kullanarak düzenleyebiliriz. (html 5 sonra sayfanın düzenlemesinde <div> etiketi kullanılmaktadır.) tablo çerçevesini düzenleyebiliriz: table, th, td {    border: 1px solid black; } border-collapse özelliği kullanarak tablonun çerçevesini tek bir çizgi haline getirebiliriz: table {    

ÇERÇEVE STİLİ (BORDER STYLE)

htmlde yaratmış olduğunuz herhangi bir çerçeve biçimlendirmesinde kullanabilirsiniz. border-style olarak aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz: dotted: görüldüğü gibi noktalıdır dashed: görüldüğü gibi eksi(-) şeklindedir solid: görüldüğü gibi bitişiktir double:  görüldüğü gibi iki çerçeve çizilmektedir. iki çerçeve de aynı kalınlıktadır groove: görüldüğü gibi 3 boyutlu içe gömüktür . Etkisi border-color değerine bağlıdır ridge: görüldüğü gibi 3 boyutlu dışa dönüktür. Etkisi border-color değerine bağlıdır

KUTU MODELİ

herhangi bir html metin veya resim gibi elemanların çerçeve ile arasındaki boşluğu ayarlamak için kullanılır. Aşağıda bu boşluk türleri gösterilmiştir. Margin: çerçevenin dışı ile çerçeve arasındaki boşluktur. Border: Çerçeve kalınlığıdır. Padding: çerçeve ile html verisi arasındaki boşluktur.

BOYUT

htmlde bulunan tüm boyutları ayarlanabilirler için kullanabileceğiniz özellikler şunlardır: height yükselik belirtmek için kullanılır.   max-height olabilecek en büyük yükseklik belirtmek için kullanılır.   min-height olabilecek en küçük yükseklik belirtmek için kullanılır.   width genişlik belirtmek için kullanılır.  

GÖRÜNEBİLİRLİLİK

herhangi bir html elemanın gizlenip veya gösterileceği css visibility özelliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. gizlemek için hidden veya göstermek için visible kullanılır: h1.gizle {     visibility: hidden; } h1.goster {     visibility: visible; } none özelliği hidden özelliğine ek olarak eklendiği yeri sanki hiç eklenmemiş gibi davranmasıdır.

GOOGLE'IN ANLADIĞI META ETİKETLER

Meta etiketler, web yöneticilerinin arama motorlarına siteleri hakkında bilgi vermesi için harika bir yöntemdir. Meta etiketler her tür istemciye bilgi sağlamak için kullanılabilir ve her sistem sadece anladığı meta etiketleri işler, diğerlerini yok sayar. Meta etiketler HTML sayfanızın <head> bölümüne eklenir ve genellikle şöyle görünür: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="Description" CONTENT="Yazar: A.N. Yazar, Çizen: R. Ressam, Kategori: Kitaplar, Fiyat: 9,24 TL, Uzunluk: 784 sayfa"> <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/> <title>Örnek Kitaplar - çocuklar için yüksek kaliteli, kullanılmış kitaplar</title> <meta name="robots"

ANDROİD GEREKSİNİMLERİN KURULMASI

Android uygulamaları çoğunlukla Java dili kullanılarak geliştirildiğinden, Google uygulama geliştirme platformu olarak Java dünyasında oldukça popüler bir IDE olan Eclipse platformunu yeğlemektedir. Üzerine eklenen modüllerle Java dünyasında neredeyse her türlü uygulama geliştirme çatısına (framework) destek veren Eclipse, Google’ın Android eklentisi kullanılarak Android uygulama geliştirmeye uygun hale getirilebilir. kurulum iki şekilde yapılabilir: google tarafından Android Geliştirme Ortamını (ADT)  buradan indirip kurarak başlayabilirsiniz. java jdk değişkeni ayarlanmış ise Andorin Studio Setup açın ikinci seçeneği tıklayarak otomatik android sdk yükleyiniz. eğer java jdk ayarlanmamış ise aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz: Bilgisayarınıza ge

SQL KOMUTLARI

herhangi bir tablodaki verilere erişmek için tablolar virgül(,) ile eklenerek select, update, insert komutlarında yazılır. bu şekilde veritabanları hangi tabloları işleyeceğini bildirirsiniz. örnek: aynı id sahip tablo2 ikinci kolununu tablo1 birinci kolununa taşıma UPDATE tablo1,tablo1 SET tablo1.birinci = tablo2.ikinci WHERE tablo1.id = tablo2.id örnek: tablo1 ve tablo2 verileri çekmek SELECT  tablo1.birinci, tablo2.ikinci FROM tablo1,tablo1 WHERE tablo1.id = tablo2.id   herhangi bir tarih gün ay ve yıl olarak ayırma SELECT day(tarih),month(tarih),

MATLAB GRAFİK ARAYÜZÜ (MATLAB GUİ)

Grafik arayüzü geliştirilmeden önce bilgisayarlardaki işlemler konsol ekranında yapılırdı. Grafik arayüzü gelişmesiyle birlikte konsol ekranından yapacağımız bir çok işlemi button, textbox gibi görsel araçlarla yapabilmemize olanak sağlandı. Matlab ile ilgili şimdiye kadar yaptığım tüm işlemler konsol ekranından yapılıyordu. Sonuç olarak bir grafik çıktısı üretsem de matlab gui şimdiye kadar kullanmadım. Her bir grafik elementin(Push Button, Slider,Radio Button, Check Box, Edit Text, Static Text, Pop-up Menu, Listbox, Toggle Button, Table, Axes, Panel, Button Group, ActiveX Control) bazı özellikleri vardır(Inspector) . Bu özelliklerinde en önemlisi kullanıcı tarafından oluşturulan girdiye karşılık kod tarafından bir tetikleyici oluşturmasıdır. İstenildiğinde bu tetikciler çalıştığında bu elementlerin özelliklerinde değişiklik yapıl

DRUPAL KURULUMU

AŞAĞIDAKİ ADIMLARI TEKER TEKER UYGULAYINIZ: https://www.drupal.org/project/drupal adresinden uygun drupal paketini indirip arşivden çıkartınız. Bir adress alınız veya local olarak bir hosting hizmetini kullanınız. Yeni bir veritabanı yaratınız. Yeni bir domain elde ediniz.( benimdrupalim.com gibi) Drupal kurmadan önce ayarlamalar yapmak: Drupal 6 ve drupal 7 için “sites/default/default.settings.php” dizini altında bulunan “default.settings.php” “settings.php” olarak kopyalayınız. chmod 644 sites/default/settings.php (dosya iznini değiştiriniz) chmod 755 sites/default (dosya iznini değiştiriniz) Drupal 8 için “sites/default/default.services.yml” dizinin altına bulunan “default.services.yml” “services.yml” olarak kopyalayınız. h

ANDROİD TABANLI EPOSTA AYARLARI

Android telefonunuza otomatik email gelmesini istediğinizde "E-posta" adında bir uygulamaya tüm hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm email hesaplarınızı telefondan yönetebilirsiniz ve sürekli e postalarınızı kontrol edebilirsiniz. ilk başta uygulamanın belirtiğiniz email sunucusuyla eşitlemeyi açmanız gerekmektedir. şekildeki gibi menü tıklayarak menüyü uzatınız.  Menünün tamamı göründüğünde eşitleme iconunu tıklayarak aktif hale getiriniz. Uygulamayı açıp kullanacağınız epostanızı ve şifresini giriniz. Eğer hotmail gibi bir hesap kurac

CHECKBOX TOGGLE YAPMA

  /* ============================================================ COMMON ============================================================ */ .cmn-toggle { position: absolute; margin-left: -9999px; visibility: hidden; } .cmn-toggle + label { display: block; position: relative; cursor: pointer; outline: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; user-select: none; } /* ============================================================ SWITCH 1 - ROUND ============================================================ */ input.cmn-toggle-round + label { padding: 2px; width: 120px; height: 60px; background-color: #dddddd; -webkit-border-radius: 60px; -moz-border-radius: 60px; -ms-border-radius: 60px; -o-border-radius: 60px; border-radius: 60px; } input.

ANDROİD SENSÖR

 buradan google dökümanına erişebilirsiniz. Çoğu android destekli cihazlarda hareketi, yönledirmeyi ve çeşitli çevresel koşulları ölçen dahili sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler yüksek hasasiyet ve doğrulukla ham verileri sağlayabilirler. Üç boyutlu olarak hareket ve konumlandırmasını veya cihaz yakınındaki ortam hakkında bilgi elde edebiliriz. Örneğin oyun sırasında eğilme, sallama, döndürme veya salınım gibi hareketleri cihazın yerçekim sensörleri kullanarak öğrenilebilir. Benzer şekilde bir hava durumu uygulaması için sıcaklık ve nem ölçmek için kullanılarak çiy noktası hesaplanabilir ve raporlanabilir. Bir seyahat uygulaması, bir pusula yatağını bildirmek için jeomanyetik alan sensörü

HAZIR KODLAR

× Tüm Kodlar Yakında Burada Yayınlanacaktır. Farklı dillerde yazılmış hazır kodlar buradan paylaşılacaktır. Anket sonucunda en çok ihtiyaç duyulan kodlar yazılıp buradan gerekli açıklama ve linkleriyle paylaşılacaktır. HTML KODLARI QR Code Yapma Kodu JAVASCRİPT - JQUERY KODLARI Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Arasındaki Gün Sayısını Hesaplama Kodu(Türkçe Tarih)

KALİ KURULUMU

Kali Linux kurulumun nasıl yapıldığını anlatacağım. Ya direk bilgisayarınıza ikinci bir işletim sistemi olarak kurarsınız ya da Oracle VM VirtualBox kullanarak sanal olarak kurabilirsiniz. Kali Linux uygun olanı indiriniz. İndirdiğiniz kali linuz iso dosyasını buradaki rufus uygulaması ile flash belleğe yükleyiniz. dosya sistemi NTFS yapıldığında Açılış Diski Oluşturma Yöntemi tıklanır ve kali linux iso dosyası seçilerek en altaki Başlat tıklanır. bilgisayarınızın boot seçeneklerini ayarladıktan sonra flash belleği takıp kuruluma başlıyoruz. Kurulum cdsini makinamıza yerleştiriyoruz.

TIKLANMA SONUÇLARI

  (function () { var isDebugMode = false; var isCanvasSupported = !!document.createElement("canvas").getContext; //isCanvasSupported = false; //Default values for all Chart Elements that can be set by the user. CanvasJSObject.setOptions looks into this while setting the default/user-defined values. var defaultOptions = { Chart: { width: 500, height: 400, zoomEnabled: false, backgroundColor: "white", theme: "theme1", animationEnabled: false, animationDuration: 1200, colorSet: "colorSet1", culture: "en", creditText: "muratdelen.com", interactivityEnabled: true, exportEnabled: false, exportFileName: "Chart" }, Title: { padding: 0, text: null,

MENSCHEN

  http://mdv.ma/menschen-a1-1/ http://mdv.ma/menschen-a1-2/ https://www.hueber.de/menschen https://www.kika.de/index.html https://www.hueber.de/menschen/oet?niveau=a11 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hueber.menschen.komplett.ab1 German 1 (A1.1) the Textbook (Kursbuch)

CV_TR

Edication 2002 – 2005 [ High School ]    Mustafa Kemal High School 2006 – 2011 [ Bachelor’s Degree ]   Çukurova University  Computer Engineer 2012 – 2016 [ Bachelor’s Degree ] Anadolu University  Department Of Business 2014 – 2017  [ Master ]  Hacettepe University  Computer Animation and Game Technologies Experince

CV_EN

  Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Murat DELEN Çankaya, 06800 Ankara (Turkey) +905062540418 delenmurat@gmail.com muratdelen.com linkedin.com/in/mdelen Skype delenmurat JOB APPLIED FOR Software developer WORK EXPERIENCE 15/07/2013–Present Software developer Hacettepe University, Ankara (Turkey) ▪ Computer Engineer - Technische Informatik ▪ Full Stack Development I love to develop myself about technology so if I want to anything, I must have enough information and do it. 01/01/2013–Present Full Stack Developer PHP, HTML, CSS, JAVASCRİPT, JQUERY muratdelen.com has been developed for practising and sharing information about interesting some areas. https://muratdelen.com

FİZYOPHONE

Telefonun ivme sensörleri kullanılarak fizik tedavi uygulaması yapılması amaçlanmıştır. kol hareketleri sırasında verileler websiteye gönderilecek şeklilde android uygulama geliştirilmiştir. websitesinde hareketlerin doğruluğunu kontrol edecek yazılım geliştirildi. bu araştırma projesi Prof.Drt Serdar Arıtan ile birlikte yapıldı. Bu proje, 3 aşamadan oluşmaktadır: Projenin birinci aşamasında android uygulamasıyla sabit hızda hareket ettirilen telefonun açı hesaplanması ve açı verisinin kaydedilmesi sağlandı. Kaydedilen veriler incelenmesi için web uygulama geliştirildi. Projenin ikinci aşamasında android uygulamasına yeni eklemeler yapılarak telefonun hareketi

CV_DE

    edication 2002 - 2005 [Schule]   Mustafa Kemal Gymnasium 2006 - 2011 [Bachelor]   Cukurova Universität Computertechniker

MURAT DELEN

Murat DELEN; Lisans olarak bilgisayar mühendisliği & işletme, Yüksek lisans Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri  bitirmiş olup Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisi Olarak Çalışmaktadır.

Buradan Yazılanlar Kişisel Görüşlerimi İfade Etmez.

Burası Öğrendiğim Bilgileri Toplayabileceğim ve Paylaşabileceğim Bir Sitedir.

Herhangi Birisine Bir Şeyler Öğretme Gibi Bir Amacım Yoktur Ama Faydalı Olabilmek Tercihimdir.

Karşımdaki insanın değeri, bana verdiği değer kadardır ne eksik ne fazla olur. Bunun gereği olarak herkes hak ettiği değeri alacaktır ...

Yaşamınız devam ettikçe her kaybediş bir kazançtır ve her kazanç bir kaybediştir.
Kazandığınızı her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda daha büyük kaybetmeleri yaşamanız sizi şaşırtmasın,
Aynı zamanda kaybettiğinizi düşündüğünüzde bunun daha büyük başarıların başlangıcı olduğunu unutmamanız gerekir.
Yani her kazanma bir kaybetmeye veya her kaybetme bir kazanmaya gebedir.
Hayatta olduğunuz sürece kazanmak için mücadele etmeye devam edin ve hiç pes etmeyin.
Başarı, Başarısızlıkların Toplamıdır.
Buradan aldığınız yazıların kaynağı belirtilmelidir.
Aşağıdaki logoyu tıklayarak sayfaları paylaşabilir veya sayfanıza ekleyebilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap