DRUPAL KURULUMU

AŞAĞIDAKİ ADIMLARI TEKER TEKER UYGULAYINIZ:

  1. https://www.drupal.org/project/drupal adresinden uygun drupal paketini indirip arşivden çıkartınız.
  2. Bir adress alınız veya local olarak bir hosting hizmetini kullanınız.
  3. Yeni bir veritabanı yaratınız.
  4. Yeni bir domain elde ediniz.( benimdrupalim.com gibi)
  5. Drupal kurmadan önce ayarlamalar yapmak:

Drupal 6 ve drupal 7 için “sites/default/default.settings.php” dizini altında bulunan “default.settings.php” “settings.php” olarak kopyalayınız. chmod 644 sites/default/settings.php (dosya iznini değiştiriniz) chmod 755 sites/default (dosya iznini değiştiriniz) Drupal 8 için “sites/default/default.services.yml” dizinin altına bulunan “default.services.yml” “services.yml” olarak kopyalayınız. hmod 644 sites/default/services.yml (dosya iznini değiştiriniz)

  1. biçiminde install.php dosyasını çalıştırınız. http://[benimdrupalim.com] /install.php veya localhost/ benimdrupalim/install.php install1

Ortaya çıkabilecek hatalar ve çözümü:

Internal Server Error The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, [no address given] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log. Hata loglarındaki hatası: “/home/drupal/public_html/.htaccess: Option FollowSymLinks not allowed here”

  1. Çözüm: “Options +FollowSymLinks” “Options +SymLinksIfOwnerMatch” şeklinde değiştiriniz.
  2. Çözümü: “.htaccess “ dosyasının adını değiştirmektir. Buradaki bazı güvenlik ayarlarından dolayı drupal çalıştırılamamaktadır.

DRUPAL KURULUM SONRASI DOSYA İZİNLERİ AYARLAMA

  1. “sites/default/settings.php” dizinindeki “settings.php” dosya izinleri

chmod u=rw,o=r,a=r sites/default/settings.php veya chmod 644 sites/default/settings.php  

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap