MİCROSOFT EXCEL 2016 KISAYOLLARI

 

Sık kullanılan kısayollar

Şeridi kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz. Şerit, birbiriyle ilgili komutları sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinin Sayı grubu Sayı Biçimi komutunu içerir.

Bu tabloda, Excel 2016 uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Çalışma kitabını kapatma

Ctrl+W

Çalışma kitabını açma

Ctrl+O

Giriş sekmesine gitme

Alt+Ş

Çalışma kitabını kaydetme

Ctrl+S

Kopyalama

Ctrl+C

Yapıştırma

Ctrl+V

Geri alma

Ctrl+Z

Hücre içeriğini kaldırma

Delete tuşu

Dolgu rengini seçme

Alt+Ş, 4

Kesme

Ctrl+X

Ekle sekmesine gitme

Alt+O

Kalın

Ctrl+B

Hücre içeriğini ortalama

Alt+Ş, A, sonra K

Sayfa Düzeni sekmesine gitme

Alt+P

Veri sekmesine gitme

Alt+X

Görünüm sekmesine gitme

Alt+W

Bağlam menüsünü açma

Shift+F10 veya

Bağlam tuşu

Kenarlık ekleme

Alt+Ş, KK

Sütun silme

Alt+Ş,2, sonra 2

Formül sekmesine gitme

Alt+M

Seçili satırları gizleme

Ctrl+9

Seçili sütunları gizleme

Ctrl+0

Şerit klavye kısayolları

Şeridi kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler, şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir.

Alt tuşuna bastığınızda, şeritteki sekme ve komutların yanında aşağıda gösterildiği gibi küçük resimlerde Tuş İpuçları olarak adlandırılan harfler görünür.

şerit üzerinde görünen tuş ipucu rozeti

Bu harfleri Alt ile birleştirerek, şerit komutları için Erişim Tuşları olarak adlandırılan kısayollar oluşturabilirsiniz. Örneğin, Alt+H kısayolu Giriş sekmesini açarken Alt+Q kısayolu da Göster kutusuna gitmenizi sağlar.

Herhangi bir sekmedeki komutlara yönelik Tuş İpuçlarını görmek için yeniden Alt tuşuna basın.

Şerit sekmeleri için erişim tuşları

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için, aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın:

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeritteki Göster kutusunu açma ve yardım almak veya Yardım içeriğini görüntülemek için bir arama terimi yazma.

Alt+Q ve sonra arama terimini girin.

Dosya sayfasını açma ve Backstage görünümünü kullanma.

Alt+F

Giriş sekmesini açıp metni ve sayıları biçimlendirme ve Bul aracını kullanma.

Alt+H

Ekle sekmesini açma; PivotTable’lar, grafikler, eklentiler, Mini Grafikler, resimler, üst bilgiler veya metin kutuları ekleme.

Alt+N

Sayfa Düzeni sekmesini açma; temalar, sayfa yapısı, ölçek ve hizalama ile çalışma.

Alt+P

Formüller sekmesini açma; işlevler ve hesaplamaları ekleme, izleme ve özelleştirme.

Alt+M

Veri sekmesini açıp verilere bağlanma, verileri sıralama, filtreleme, çözümleme ve verilerle çalışma.

Alt+A

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım denetimi yapma, açıklama ekleme ve sayfaları ve çalışma kitaplarını koruma.

Alt+R

Görünüm sekmesini açma; sayfa sonlarını ve düzenleri önizleme, kılavuz çizgilerini ve başlıkları gösterme ve gizleme, yakınlaştırmayı ayarlama, pencerelerle bölmeleri yönetme ve makroları görüntüleme.

Alt+W

Sayfanın Başı

Şeritte klavyeyle çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçme ve erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için, erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanın.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Sekme veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa ilerleme.

Aşağı Ok, Yukarı Ok, Sol Ok veya Sağ Ok tuşu

Seçili düğmeyi etkinleştirme.

Ara Çubuğu veya Enter tuşu

Seçili komut için listeyi açma.

Aşağı Ok tuşu

Seçili komut için menüyü açma.

Alt+Aşağı Ok

Menü veya alt menü açıkken sonraki komuta gitme.

Aşağı Ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10

Windows klavyesinde ise

Bağlam tuşu (sağ Alt ile sağ Ctrl tuşlarının arasındaki tuş)

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye gitme.

Sol Ok tuşu

Excel klavye kısayolu başvurusu

Hücrelerde gezinmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe gitme.

Shift+Sekme

Çalışma sayfasında bir hücre yukarı gitme.

Yukarı Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre aşağı gitme.

Aşağı Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sola gitme.

Sol Ok tuşu

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme.

Sağ Ok tuşu

Çalışma sayfasında geçerli veri bölgesinin kenarına gitme.

Ctrl+ok tuşu

Son moduna geçme, etkin hücreyle ayın sütunda veya satırda bir sonraki boş olmayan hücreye gitme ve Son modunu kapatma. Hücreler boşsa, satır veya sütundaki son hücreye gitme.

End, ok tuşu

Çalışma sayfasında son hücre olan kullanılan en sağdaki sütunun kullanılan en alt satırına gitme.

Ctrl+End

Hücre seçimini çalışma sayfasının kullanılan son hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletme.

Ctrl+Shift+End

Scroll Lock açıkken pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gitme.

Home+Scroll Lock

Çalışma sayfasının başına gitme.

Ctrl+Home

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı gitme.

Page Down

Çalışma kitabında sonraki sayfaya gitme.

Ctrl+Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran sağa gitme.

Alt+Page Down

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı gitme.

Page Up

Çalışma sayfasında bir ekran sola gitme.

Alt+Page Up

Çalışma kitabında önceki sayfaya gitme.

Ctrl+Page Up

Çalışma sayfasında bir hücre sağa gitme. Korumalı bir çalışma sayfasında, kilitli olmayan hücreler arasında ilerleme.

Sekme

Metin kutuları veya resimler gibi kayan şekiller arasında geçiş yapma.

Ctrl+Alt+5, ardından art arda Sekme tuşu

Kayan şekil gezintisinden çıkma ve normal gezintiye dönme.

Esc

Sayfanın Başı

Hücreleri biçimlendirmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu açma.

Ctrl+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda yazı tiplerini biçimlendirme.

Ctrl+Shift+F veya Ctrl+Shift+P

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

F2

Hücre açıklamasını ekleme veya düzenleme.

Shift+F2

Boş hücre eklemek için Ekle iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Shift+Artı (+)

Seçili hücreleri silmek için Sil iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Eksi (-)

Geçerli saati girme.

Ctrl+Shift+iki nokta (:)

Geçerli tarihi girme.

Ctrl+noktalı virgül (;)

Çalışma sayfasında hücre değerleriyle formülleri görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+vurgu işareti (`)

Etkin hücrenin üstündeki hücrede yer alan formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalama.

Ctrl+kesme işareti (')

Seçili hücreleri taşıma.

Ctrl+X

Seçili hücreleri kopyalama.

Ctrl+C

İçeriği ekleme noktasına yapıştırma, seçimin yerine koyma.

Ctrl+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Alt+V

Metne italik biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+I veya Ctrl+3

Metne kalın biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+B veya Ctrl+2

Metnin altını çizme veya alt çizgiyi kaldırma.

Ctrl+U veya Ctrl+4

Üstü çizili biçimlendirme uygulama veya kaldırma.

Ctrl+5

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapma.

Ctrl+6

Seçili hücrelere dış kenarlık uygulama.

Ctrl+Shift+ve işareti (&)

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırma.

Ctrl+Shift+alt çizgi (_)

Ana hat simgelerini görüntüleme veya gizleme.

Ctrl+8

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için Aşağı Doldur komutunu kullanma.

Ctrl+D

Genel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+tilde (~)

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygulama (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

Ctrl+Shift+dolar işareti ($)

Ondalık basamakları olmayan Yüzde biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+yüzde işareti (%)

İki ondalık basamağı olan Bilimsel sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+şapka (^)

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+sayı işareti (#)

Saati, dakikayı ve AM veya PM belirtimini içeren Saat biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+adres işareti (@)

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren sayı biçimini uygulama.

Ctrl+Shift+ünlem (!)

Köprü ekle iletişim kutusunu açma.

Ctrl+K

Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapma.

F7

Veri içeren seçili hücreler için Hızlı Çözümleme seçeneklerini görüntüleme.

Ctrl+Q

Tablo Oluştur iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+L veya Ctrl+T

Sayfanın Başı

Seçim yapmak ve eylemleri gerçekleştirmek için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Çalışma sayfasının tamamını seçme.

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve sonraki sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+Page Down

Çalışma kitabında geçerli sayfayı ve önceki sayfayı seçme.

Ctrl+Shift+Page Up

Hücre seçimini bir hücre daha genişletme.

Shift+ok tuşu

Hücre seçimini etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye kadar genişletme veya bir sonraki hücre boşsa, bir sonraki boş olmayan hücreye kadar genişletme.

Ctrl+Shift+ok tuşu

Genişletme modunu açma ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullanma. Kapatmak için yeniden basın.

Genişletme modunu açma ve seçimi genişletmek için ok tuşlarını kullanma. Kapatmak için yeniden basın.F8

Ok tuşlarını kullanarak, seçilmiş hücrelere bitişik olmayan bir hücre veya aralık ekleme.

Shift+F8

Aynı hücrede yeni bir satır başlatma.

Alt+Enter

Seçili hücre aralığını geçerli girdiyle doldurma.

Ctrl+Enter

Hücre girişini tamamlama ve üstteki hücreyi seçme.

Shift+Enter

Çalışma sayfasında bir sütunun tamamını seçme.

Ctrl+Ara Çubuğu

Çalışma sayfasında bir satırın tamamını seçme.

Shift+Ara Çubuğu

Bir nesne seçili durumdayken çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Hücre seçimini çalışma sayfasının en başına kadar genişletme.

Ctrl+Shift+Home

Çalışma sayfasında veriler varsa, geçerli bölgeyi seçme. Geçerli bölgeyi ve bölgenin özet satırlarını seçmek için bir kez daha basın. Çalışma sayfasının tamamını seçmek için üçüncü kez basın.

Ctrl+A veya Ctrl+Shift+Ara Çubuğu

Etkin hücrenin çevresindeki geçerli bölgeyi veya PivotTable raporunun tamamını seçin.

Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)

Menü veya alt menü görünür durumda olduğunda menüdeki ilk komutu seçme.

Giriş

Mümkünse en son komut veya eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Verilerle, işlevlerle ve formül çubuğuyla çalışmak için klavye kısayolları

Yapılacak işlem

Tuş

PivotTable raporunun tamamını seçme.

Ctrl+Shift+yıldız işareti (*)

Etkin hücreyi düzenleme ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırma. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşıma. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açma veya kapatma.

F2

Formül çubuğunu genişletme veya daraltma.

Ctrl+Shift+U

Hücrede veya Formül Çubuğunda bir girişi iptal etme.

Esc

Formül çubuğunda girişi tamamlama ve alttaki hücreyi seçme.

Enter

Formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşıma.

Ctrl+End

Formül çubuğunda imleç konumundan en sona kadar tüm metni seçme.

Ctrl+Shift+End

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını hesaplama.

F9

Etkin çalışma sayfasını hesaplama.

Shift+F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplama.

Ctrl+Alt+F9

Bağımlı formülleri denetleme ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplama.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüleme.

Alt+Shift+F10

Ekleme noktası formüldeki işlev adının sağındayken, İşlev Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüleme.

Ctrl+A

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken bağımsız değişken adını ve parantezi ekleme.

Ctrl+Shift+A

Bitişik sütunlardaki desenleri otomatik olarak tanımak ve geçerli sütunu doldurmak için Hızlı Doldurma özelliğini çağırma

Ctrl+E

Formülde hücre başvurusu veya aralık seçiliyse, tüm mutlak ve göreli başvuru bileşimleri arasında geçiş yapma.

F4

İşlev ekleme.

Shift+F3

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya formül çubuğuna kopyalama.

Ctrl+Shift+düz tırnak işareti (")

Geçerli aralıktaki verilerin ekli grafiğini oluşturma.

Alt+F1

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturma.

F11

Başvurularda kullanmak üzere bir ad tanımlama.

Alt+M, M, D

Ad Yapıştır iletişim kutusundan bir ad yapıştırma (adlar çalışma kitabında tanımlandıysa).

F3

Veri formunda bir sonraki kaydın ilk alanına gitme.

Enter

Makro oluşturma, çalıştırma veya silme.

Alt+F8

Microsoft Visual Basic For Applications Düzenleyicisi’ni açma.

Alt+F11

İşlev tuşları

Tuş

Açıklama

F1

 • Tek başına F1: Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.

 • Ctrl+F1: Şeridi gösterir veya gizler.

 • Alt+F1: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

 • Alt+Shift+F1: Yeni çalışma sayfası ekler.

F2

 • Tek başına F2: Etkin hücreyi düzenler ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücre için düzenleme kapalıysa, ekleme noktasını formül çubuğuna taşır. Formül düzenleniyorsa, ok tuşlarını kullanarak başvuru oluşturabilmek için Nokta modunu açar veya kapatır.

 • Shift+F2: Bir hücre açıklaması ekler veya açıklamayı düzenler.

 • Ctrl+F2: Backstage görünümüYazdır sekmesinin baskı önizleme alanını görüntüler.

F3

 • Tek başına F3: Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma kitabında adlar tanımlandığında kullanılabilir.

 • Shift+F3: İşlev Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

F4

 • Tek başına F4: Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

  Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların tüm değişik bileşimleri arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F4: Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

 • Alt+F4: Excel'i kapatır.

F5

 • Tek başına F5: Git iletişim kutusunu görüntüler.

 • Ctrl+F5: Seçili çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6

 • Tek başına F6: Çalışma sayfası, şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında, F6 tuşu bölmeler ile şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler.

 • Shift+F6: Çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve şerit arasında geçiş yapar.

 • Ctrl+F6: Birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçer.

F7

 • Tek başına F7: Etkin çalışma sayfasında veya seçili aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu açar.

 • Ctrl+F7: Çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında Enter veya iptal etmek için Esc tuşuna basın.

 • Tek başına F8: Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

F8

 • Shift+F8: Bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

 • CTRL+F8: Çalışma kitabı ekranı kaplamamış haldeyken Boyut komutunu gerçekleştirir.

 • Alt+F8: Makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

 • Tek başına F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

 • Shift+F9: Etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

 • Ctrl+Alt+F9: Tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: Bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

 • Ctrl+F9: Çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10

 • Tek başına F10: Tuş ipuçlarını açar veya kapatır. (Alt tuşuna basmak da aynı işlevi görür.)

 • Shift+F10: Seçili öğeler için kısayol menülerini gösterir.

 • Alt+Shift+F10: Hata Denetimi düğmesine ait menüyü veya iletiyi görüntüler.

 • Ctrl+F10: Seçili çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasını ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11

 • Tek başına F11: Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini ayrı bir Grafik sayfasında oluşturur.

 • Shift+F11: Yeni çalışma sayfası ekler.

 • Alt+F11: Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

F12

 • Tek başına F12: Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Diğer yararlı kısayol tuşları

Tuş

Açıklama

Alt

 • Şerit üzerinde Tuş İpuçlarını (yeni kısayollar) görüntüler.

Örneğin,

 • Alt, W, P çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümüne geçirir.

 • Alt, W, L çalışma sayfasını Normal görünüme geçirir.

 • Alt, W, I çalışma sayfasını Sayfa Sonu Önizleme görünümüne geçirir.

Ok Tuşları

 • Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

 • Ctrl+Ok Tuşu bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır.

 • SHIFT+Ok Tuşu hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

 • Ctrl+SHIFT+Ok Tuşu seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

 • Sol veya Sağ, şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar.

 • Aşağı veya Yukarı, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar.

 • Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

 • Aşağı veya Alt+Aşağı seçili bir açılır listeyi açar.

Geri Al TUŞU

 • Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

 • Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

Sil

 • Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

 • Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

Bitir

 • End, Son modunu açar veya kapatır. Son modunda, etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan bir sonraki hücreye ilerlemek için bir ok tuşuna basabilirsiniz. Son modu, ok tuşuna basıldıktan sonra otomatik olarak kapanır. İleri ok tuşuna basmadan önce tekrar End tuşuna basmayı unutmayın. Son modu açık olduğunda durum çubuğunda görünür.

 • Hücreler boşsa, End tuşuna ve ardından bir ok tuşuna basmak satır veya sütundaki son hücreye götürür.

 • End ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

 • Ctrl+End çalışma sayfasında, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. İmleç formül çubuğundayken, Ctrl+End, imleci metnin sonuna taşır.

 • Ctrl+SHIFT+End, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, Ctrl+SHIFT+End, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez.

Enter

 • Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

 • Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

 • Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

 • Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).

 • Alt+Enter aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

 • Ctrl+Enter geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

 • SHIFT+Enter hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

Esc

 • Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder.

 • Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

 • Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır ve şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

Home

 • Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

 • Scroll Lock açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

 • Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

 • Ctrl+Home çalışma sayfasının başına götürür.

 • Ctrl+SHIFT+Home seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

Page Down

 • Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

 • Alt+Page Down çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

 • Ctrl+Page Down çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

 • Ctrl+SHIFT+Page Down çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

Page Up

 • Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

 • Alt+Page Up çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

 • Ctrl+Page Up çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

 • Ctrl+SHIFT+Page Up çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

Ara Çubuğu

 • İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

 • Ctrl+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir sütunun tamamını seçer.

 • Shift+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki bir satırın tamamını seçer.

 • Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu çalışma sayfasının tümünü seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu geçerli bölgeyi seçer. Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

 • Bir nesne seçiliyse, Ctrl+Üst Karakter+Ara Çubuğu çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

 • Alt+Ara Çubuğu Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

Sekme

 • Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

 • Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

 • İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

 • SHIFT+Sekme çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

 • Ctrl+Sekme iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

 • Ctrl+SHIFT+Sekme iletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

CTRL bileşimli kısayol tuşları

Tuş

Açıklama

CTRL+PgUp

Soldan sağa, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+PgDn

Sağdan sola, çalışma sayfası sekmelerinde geçiş yapar.

CTRL+SHIFT+(

Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.

Ctrl+Shift+)

Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.

CTRL+SHIFT+&

Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.

CTRL+SHIFT_

Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.

CTRL+SHIFT+~

Genel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+$

İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).

CTRL+SHIFT+%

Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+^

İki ondalık basamakla üstel sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+#

Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+@

Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.

CTRL+SHIFT+!

İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.

CTRL+SHIFT+*

Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).

Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.

CTRL+SHIFT+:

Geçerli saati girer.

CTRL+SHIFT+"

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+SHIFT+Artı (+)

Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+Eksi (-)

Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+;

Geçerli tarihi girer.

CTRL+`

Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+'

Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu'na kopyalar.

CTRL+1

Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+2

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+3

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+4

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+5

Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.

CTRL+6

Nesneleri gizleme, nesneleri görüntüleme ve nesnelerin yer tutucularını görüntüleme arasında geçiş yapar.

CTRL+8

Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.

CTRL+9

Seçili satırları gizler.

CTRL+0

Seçili satırları gizler.

CTRL+A

Tüm çalışma sayfasını seçer.

Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B

Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+C

Seçili hücreleri kopyalar.

CTRL+C, ardından tekrar CTRL+C, Panoyu görüntüler.

CTRL+D

Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.

CTRL+F

Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

SHIFT+F5 de bu sekmeyi görüntüler, SHIFT+F4 ise son Bul eylemini tekrarlar.

CTRL+SHIFT+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G

Git iletişim kutusunu görüntüler.

F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+H

Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .

CTRL+I

İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.

CTRL+K

Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler için Köprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+N

Yeni ve boş bir çalışma kitabı oluşturur.

CTRL+O

Bir dosyayı açmak ve bulmak için,  iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+SHIFT+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.

CTRL+P

Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+SHIFT+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+R

Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.

CTRL+S

Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.

CTRL+T

Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+U

Alt çizgi uygular veya kaldırır.

CTRL+SHIFT+U tuşları, formül çubuğunu genişletme ve daraltma arasında geçiş yapar.

CTRL+V

Pano'nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.

CTRL+W

Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

CTRL+X

Seçili hücreleri keser.

CTRL+Y

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

CTRL+Z

Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.

CTRL+SHIFT+Z, Otomatik Düzeltme Akıllı Etiketleri görüntülenirken son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yeniden uygulamak için Geri Al veya Yinele komutlarını kullanır.

İşlev tuşları

Tuş

Açıklama

F1

Microsoft Office Excel Yardımı görev bölmesini görüntüler.

Ctrl+F1, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabirimi uygulamasının bir bileşeni olan şeridi gösterir veya gizler.

Alt+F1, geçerli aralıkta verilerin bir grafiğini oluşturur.

ALT+SHIFT+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2

Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu'na taşır.

SHIFT+F2 tuşları bir hücre yorumu ekler veya düzenler.

CTRL+F2, Baskı Önizleme penceresini görüntüler.

F3

Adı Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler.

SHIFT+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.

F4

Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.

Formülde bir hücre başvurusu veya aralık seçildiğinde, F4 tuşu mutlak ve göreli başvuruların değişik birleşimleri arasında geçiş yapar.

CTRL+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.

F5

Git iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+F5 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.

F6

Çalışma sayfası, Şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi YönetBölmeleri DondurPencereyi Bölkomutu), F6 tuşu bölmeler ile Şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler.

SHIFT+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve Şerit arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7

Etkin çalışma sayfasında veya seçilen aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.

CTRL+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşı komutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ENTER veya iptal etmek için ESC tuşuna basın.

F8

Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçim görüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.

SHIFT+F8 tuşları bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

CTRL+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetim menüsünde) gerçekleştirir.

ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9

Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.

SHIFT+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

CTRL+ALT+SHIFT+ F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10

Tuş ipuçlarını açar veya kapatır.

SHIFT+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir.

Alt+SHIFT+F10, akıllı etiketin menüsünü veya iletisini görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menüsünü veya iletisini görüntüler.

CTRL+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11

Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

SHIFT+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

ALT+F11 tuşları, Visual Basic For Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni açar.

F12

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

Diğer yararlı kısayollar

Tuş

Açıklama

OK TUŞLARI

Bir çalışma sayfasında bir hücre yukarıya, aşağıya, sola veya sağa doğru hareket etmenizi sağlar.

CTRL+OK TUŞU bir çalışma sayfasında geçerli veri bölgesi kenarına taşır.

SHIFT+OK TUŞU tuşları hücrelerin seçilmesini birer birer arttırır.

CTRL+SHIFT+OK TUŞU seçimi etkin hücreyle aynı sütun veya satırdaki boş olmayan son hücreye genişletir veya sonraki hücre boş ise sonraki boş olmayan hücreye genişletir.

SOL OK veya SAĞ OK, Şerit seçiliyken sekmeyi sola veya sağa seçer. Bu ok tuşları, bir alt menü açık veya seçili durumdayken, ana menü ile alt menü arasında geçiş yapar. Bir Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme düğmeleri arasında geçiş yapar.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK, menü veya alt menü açıkken sonraki veya önceki komutu seçer. Şerit sekmesi seçiliyken bu tuşlar, sekme grubunda aşağı veya yukarı ilerlemeyi sağlar.

Bir iletişim kutusunda ok tuşları açık bir açılır listenin seçenekleri veya bir seçenek grubundaki seçenekler arasında hareket etmenizi sağlar.

AŞAĞI OK veya ALT+AŞAĞI OK seçili bir açılır listeyi açar.

GERİ AL

Formül Çubuğunda bir karakter sola doğru siler.

Ayrıca, etkin hücrenin içeriğini siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının solunda bir karakter siler.

DELETE

Hücre biçimleri veya yorumlarını etkilemeden seçili hücreden içeriği (veriler ve formüller) siler.

Hücre düzenleme modunda, ekleme noktasının sağındaki karakteri siler.

END

SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sağ alt köşesindeki hücreye gider.

Ayrıca menü veya alt menü göründüğünde menüdeki son komutu seçer.

CTRL+END, çalışma sayfasında, en sağdaki kullanılan sütunun en alttaki kullanılan satırındaki son hücreye gider. CTRL+END, imleç formül çubuğundayken imleci metnin sonuna taşır.

CTRL+ÜST KARAKTER+END, seçimi sayfadaki en son kullanılan hücreye genişletir (sağ alt köşe). İmleç formül çubuğundaysa, CTRL+ÜST KARAKTER+END, formül çubuğunda imleç işaretinden metnin sonuna kadar olan tüm metni seçer. Bu durum formül çubuğunun yüksekliğini etkilemez

ENTER

Formül çubuğunda veya hücrede hücreye girişi tamamlar ve alttaki hücreyi seçer (varsayılan olarak).

Veri formunda, bir sonraki kayıttaki ilk alana götürür.

Seçilen menüyü açar (menü çubuğunu etkinleştirmek için F10'a basın) veya seçilen komutun işlemini gerçekleştirir.

Bir iletişim kutusunda varsayılan komut düğmesinin eylemini gerçekleştirir (kalın konturlu düğme, genellikle Tamam düğmesi).

ALT+ENTER aynı hücrede yeni bir satır başlatır.

CTRL+ENTER geçerli girişin bulunduğu seçili hücre aralığını doldurur.

SHIFT+ENTER hücreye girişi tamamlar ve üstteki hücreyi seçer.

ESC

Hücrede veya Formül Çubuğu'nda girişi iptal eder.

Açık menü veya alt menüyü, iletişim kutusunu ya da ileti penceresini kapatır.

Ayrıca, bu mod uygulandığında tam ekran modunu kapatır, Şerit ve durum çubuğunu yeniden görüntülemek için normal ekran moduna döner.

HOME

Çalışma sayfasında satırın başına götürür.

SCROLL LOCK açıkken, pencerenin sol üst köşesindeki hücreye gider.

Menü veya alt menü göründüğünde menüdeki ilk komutu seçer.

CTRL+HOME çalışma sayfasının başına götürür.

CTRL+SHIFT+HOME seçimi çalışma sayfasının başına genişletir.

PAGE DOWN

Çalışma sayfasında bir ekran aşağı taşır.

ALT+PAGE DOWN çalışma sayfasında bir ekran sağa kaydırır.

CTRL+PAGE DOWN çalışma sayfasında sonraki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE DOWN çalışma kitabındaki geçerli ve sonraki sayfayı seçer.

PAGE UP

Çalışma sayfasında bir ekran yukarı taşır.

ALT+PAGE UP çalışma sayfasında bir ekran sola kaydırır.

CTRL+PAGE UP çalışma sayfasında önceki sayfaya geçirir.

CTRL+SHIFT+PAGE UP çalışma kitabında geçerli ve önceki sayfayı seçer.

ARA ÇUBUĞU

İletişim kutusunda, seçili düğmenin eylemini gerçekleştirir veya onay kutusunu işaretler veya işretini kaldırır.

CTRL+BOŞLUK ÇUBUĞU TUŞLARI bir çalışma sayfasında tüm sütunu seçer.

SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşları, çalışma sayfasında tüm satırı seçer.

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tüm çalışma sayfasını seçer.

 • Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU geçerli bölgeyi seçer. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

 • Bir nesne seçiliyse, CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU çalışma sayfasındaki tüm nesneleri seçer.

ALT+ARA ÇUBUĞU, Microsoft Office Excel penceresine ait Denetim menüsünü gösterir.

SEKME

Çalışma sayfasında bir hücre sağa geçirir.

Korumalı bir çalışma sayfasının kilitlenmemiş hücreleri arasında hareket etmenizi sağlar.

İletişim kutusunda sonraki seçenek veya seçenek grubuna geçirir.

ÜST KARAKTER+SEKME çalışma sayfasında önceki hücreye veya iletişim kutusunda önceki seçeneğe geçirir.

CTRL+SEKME iletişim kutusunda sonraki sekmeye geçirir.

CTRL+ÜST KARAKTER+SEKME İletişim kutusunun bir önceki sekmesine geçirir.

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap