MİCROSOFT EXCEL 2016 GENEL GÖRÜNÜMÜ

Microsoft Excel uygulamasının hücreleri, bu hücrelerin birleşiminde sayfalar ve sayfanın birleşimden kitaplık oluşur.
Bazı ayarlar kitaplıkla iligilidir ve yapılan değişikler tüm excel uygulaması etkiler. Bazı ayarlar da sadece açık olan excel kitaplığını etklilemektedir.

Burada Microsoft Excel 2016 genel görünümü ve menüleri anlatılacaktır

Çalışma Sayfası & Çalışma Kitabı Belirtimleri Ve Sınırlamaları

Özellik

En büyük sınır

Açık çalışma kitapları

Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır

Çalışma sayfasında satırlara ve sütunlara toplam sayısı

1.048.576 satıra 16.384 sütun A-Z, AA-AZ, BA-BZ, CA-CZ ...

Sütun genişliği

255 karakter

Satır yüksekliği

409 punto

Sayfa sonları

1.026 adet yatay ve dikey

Bir hücrede bulunabilecek toplam karakter sayısı

32.767 karakter

Üstbilgi veya altbilgide karakter sayısı

255

Hücre başına en fazla satır sayısını akışları

253

Bir çalışma kitabındaki sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır (varsayılan 1 sayfadır)

Bir çalışma kitabındaki renkler

16 milyon renk (24 bit renk kuşağına tam erişimli 32 bit)

Çalışma kitabındaki adlandırılmış görünümler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Benzersiz hücre biçimleri/hücre stilleri

64.000

Dolgu stilleri

256

Çizgi kalınlığı ve stilleri

256

Benzersiz yazı tipleri

Çalışma sayfası başına 512 adet olmak üzere kullanılabilir 1.024 genel yazı tipi vardır

Çalışma kitabındaki sayı biçimleri

Yüklediğiniz Excel'in dil sürümüne bağlı olarak 200 ile 250 arasında.

Bir çalışma kitabındaki adlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Bir çalışma kitabındaki pencereler

Kullanılabilir bellekle sınırlıdır

Çalışma sayfasındaki köprüler

66.530 köprü

Bir penceredeki bölmeler

4

Bağlantılı sayfalar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Senaryolar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır; bir özet raporu, yalnızca ilk 251 senaryoyu gösterir

Bir senaryodaki hücreleri değiştirme

32

Çözücüdeki ayarlanabilir hücreler

200

Özel işlevler

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Büyütme aralığı

Yüzde 10 ile yüzde 400 arasında

Raporlar

Kullanılabilen bellekle sınırlıdır

Sıralama başvuruları

Tek bir sıralamada 64; ardışık sıralama kullanırken sınırlama yoktur

Geri alma düzeyleri

100

Bir veri formundaki alanlar

32

Çalışma kitabı parametreleri

Çalışma kitabı başına 255 parametre

Filtre açılan listelerinde görüntülenen öğeler

10.000

Seçilebilir bitişik olmayan hücreler

2.147.483.648 hücre

Microsoft Excel Dosya Menüsü

Excel dosyasının tümünü ilgilendiren kısımdır. Burada tüm dosya için ayarlar yapılır.

Bilgi Menüsü

Excel dosyasının içine eklentiler veya uygulamalar konulabilir.
Herhangi bir excel çalıştırıldığında güvenlikten dolayı salt okunur olarak açılır.
Yazmayı ve diğer eklentileri çalıştırmasına izin vermek için burası kullanılabilir.
Seçilen seceçenel aktif olarak görünür.

Yeni Menüsü

Önceden oluşturulmuş örneklerden veya boş bir excel dosyası oluşturmak için kullanılır.

Aç Menüsü

Daha önceden oluşturulmuş excel açmak için kullanılabilir.

Kaydet Menüsü

Yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılabilir.
Sol üste bulunan disk resmine tıklayarak aynı yapılabilir.

Farklı Kaydet Menüsü

Dosyayı istenilen yere kaydedilmesini sağlar.

Yazdır Menüsü

Excel yazdırma ayarlarını yapma ve yazdırmak için kullanılabilir.

Paylaş Menüsü

Excel dosyasını Microsoft online diski olan OneDrive kaydeder ve buradan paylaşılmayı sağlar.

Dışa Aktar Menüsü

Excel dosyasını pdf olarak veya farklı türden dosyalar olarak kaydedilmesini sağlar.

Yayımla Menüsü

Microsoft tarafından sunulan iş dökümanı Power BI aktarılmasını sağlar.

Kapat Menüsü

Excel dosyasını kapatır. sağ üsteki pencere kapatmayla da yapılabilir.

Hesap Menüsü

Microsoft Excel teması, oturum gibi özelliklere erişilebilir.

Seçenekler Menüsü

Microsoft Excel uygulaması için genel ayarlar yapılabilir.
Genellikle bu ayarlar değiştirilmez ama özelleştirilmek isteniyorsa burası kullanılabilir.

Microsoft Excel Sekmeleri

Genel ve özel ayarların yapıldığı bölümdür.

Giriş Sekmesi

Microsoft Excel kullanımı sırasında sık kullanan özelliklerin bulunduğu bölümdür.

 1. Pano: Hücre içeriğinin ve biçiminin kopyalanması, kesilmesi, yapıştırılması işleminin yapıldığı bölümdür.
 2. Yazı Tipi: Hücre içeriğinin yazı biçimi, yazı boyutu, yazı rengi, arkaplan rengi  ve hücrenin kenarlarının ayarlandığı bölümdür.
 3. Hizalama: Hücre içeriğinin nasıl hizalanacağı ve hücrelerin birleşimi ile ayrılmasıyla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
 4. Sayı: Hücre içeriğinin ne olduğunu ayarlamak için kullanılır. Formüllerin doğru çalışması için uygun hücreyi seçilmelidir.
 5. Stiller: Hücreleri biçimlendirmek için kullanılır. Koşul belirlenerek özel bir koşul gerçekleştiğinde belirlenen biçimlendirme uygulanması sağlanan bölümdür.
 6. Hücreler: Hücre ekleme silme, hücre boyutu, görünürlük, sayları düzenleme, koruma ayarlarının bulunduğu bölümdür.
 7. Düzenlemeler: Formül, filtre gibi genel özelliklerin bulunduğu bölümdür.

Ekle Sekmesi

Microsoft Excel içine bir şeyler(pivot, resim, şekil, grafik, köprü, metin vb)  eklemek kullanılan bölümdür.

 1. Tablolar: Pivot ve normal tabloları eklemek için kullanılan bölümdür.
 2. Çizimler: Resim, ekran görüntüsü, şekilleri eklemek için kullanılan bölümdür.
 3. Grafikler: Tablo eklemek için kullanılan bölümdür.
  Hücre verileri seçilerek eklendiğinde otomatik grafik oluşmaktadır.
 4. Turlar: 3B haritalar eklemek için kullanılan bölümdür.
 5. Mini Grafikler: Küçük grafikler eklemek için kullanılan bölümdür.
  Hücre verileri seçilerek eklendiğinde otomatik grafik oluşmaktadır.
 6. Fitreler: Hücreleri sözmek için kullanılan bölümdür.
  Filtreler kullanılarak istenilen bilgiler getirilebilir ve formüller bağlıysa buna göre sonuçlar çıkartılabilir.
 7. Bağlantı: Hücrelerden küprü kurmak için kullanılır.
 8. Metin: Hücrelere özel metinler veya nesneler eklemek için kullanılır.
 9. Simgeler: Hücrelere simgeler eklemek için kullanılır.

Sayfa Düzeni Sekmesi

Microsoft Excel sayfası ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.

 1. Temalar: Microsoft tarafından sunulan standart temaların, renklerin, yazı tipleri ve efeklerin seçilebildiği bölümdür.
  Bu seçim  Excel genel görünümü belirleyeceği gibi yeni eklemelerin görünümünü de belirleyecektir.
 2. Sayfa Yapısı: Microsoft Excel sayflarınının içinde word sayfaları gibi saylar bulunmaktadır.
  Bu sayfaların kenar boşluklarının, yönünün, boyutununun, arkaplanı ve yazdırma alanı gibi çıktı ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
  Sağ alta bulunan görünümlerden sayfa görünümü seçildiğinde yapılan değişiklikler daha iyi anlaşılacaktır.
 3. Sığdırmak için Ölçeklendir: Hücrelerinin genişlik, yüksekli ve büyüklük oranının belirlendiği bölümdür.
 4. Sayfa Seçenekleri: Klavuz Çizgileri(ızgara gibi olan hücre kenarları) ve Başlıklar(SütunSatır adları)  ayarlarının görünme ve yazdırma için yapıldığı bölümdür.
  Yazdırma tıklanmış ise çıktı alma sırasında görünecektir.
 5. Yerleştir: Hücrede birden fazla değer, nesne, resim gibi elamanların sıralanması gibi ayarların yapıldığı bölümdür.

Formüller Sekmesi

Microsoft Excel Förmüllerin erişildiği bölümdür.

 1. İşlem Kitaplığı: Formüllerin bulunduğu bölümdür.
  hücreler uygulanacak özel formüller buradan eklenebilir.
 2. Tanımlı Adlar: Adların kullanılması formüllerinizin çok daha kolay anlaşılmasını sağlar ve bakımlarını da kolaylaştırır.
  Hücre aralığı, işlev, sabit veya tablo için ad tanımlayabilirsiniz.
  Çalışma kitabında adları kullanma alışkanlığı edindiğinizde, bu adları kolayca güncelleştirebilir, denetleyebilir ve yönetebilirsiniz.
  https://support.office.com/tr-tr/article/Form%C3%BCllerde-adlar%C4%B1-tan%C4%B1mlama-ve-kullanma-4D0F13AC-53B7-422E-AFD2-ABD7FF379C64
 3. Formül Denetleme: Kullanılan formüllerin düzgün çalışıp çalışmadığı denetlenir.
  https://support.office.com/tr-tr/article/Form%C3%BCller-ve-h%C3%BCcreler-aras%C4%B1ndaki-ili%C5%9Fkileri-g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme-a59bef2b-3701-46bf-8ff1-d3518771d507
 4. Gözcü Penceresi:
 5. Hesaplama: 

Veri Sekmesi

Microsoft Excel verilerle işlemlerin yapıldığı bölümdür.

 1. Dış Veri Al: Dışarıdan veri almak için kullanılır.
 2. Al ve Dönüştür: Herhangi bir yerden verinin alınıp dünüştürülmesini sağlayan bölümdür.
 3. Bağlantılar: 
 4. Sıralama ve Filtre Uygula: seçilen verileri sıralamak ve filtre uygulayarak aramayı kolaylaştırmak için kullanılabilir.
 5. Veri Araçları: verilerle ilgil sık kullanan satır sütun dönüşümü, yinelenenleri silme, birleştirme gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür.
 6. Tahmin:
 7. Anahat: 

Gözden Geçir Sekmesi

Microsoft Excel çalışmanın sonucunda yapılacaklarla iligili bölümdür.

 1. Yazım Denetleme: yazıların düzgün yazıldığını denetlemek için kullanılır.
 2. Görüşler:
 3. Açıklamalar: Hücrelere açıklama eklemek, silmek gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür.
 4. Değişiklikler: Değişikliklerle ilgili yönetimlerin olduğu bölümdür.

Görünüm Sekmesi

Microsoft Excel görünümün ayarlandığı bölümdür.

 1. Çalışma Kitabı Görünümleri: çalışma kitabının nasıl göründüğünü ayarlamak için kullanılır.
 2. Göster: Cetvel, Formül Çubuğu, Klavuz Çizgileri ve Başlıklar görünüp görünmeyeceği ayarlandığı bölümdür.
 3. Yakınlaşma: Yakınlaşmanın ayarlandığı bölümdür. dosyanın sağ alt kısmında da erişilebilir.
 4. Pencere: Birden fazla Microsoft Excel aynı anda yönetmek için kullanılan bölümdür.
  işletim sistemin pencere ayarlarını kullanarak istediğini yapmanızı sağlamaktadır.
 5. Makrolar: Microsoft Excel içerisine başka uygulamaları açmasını sağlayan linktir.

Eklentiler Sekmesi

Microsoft Excel içine kurulan eklentilerine erişildiği bölümdür. 
Ücretli ve ücretsiz eklentiler internet kullanılarak eklenebilir.

LOAD TEST Sekmesi

Microsoft Excel verilerinin analiz yapıldığı bölümdür.

Power Pivot Sekmesi

Microsoft Excel içine bir şeyler(pivot, resim, şekil, grafik, köprü, metin vb)  eklemek kullanılan bölümdür.

 1. Veri Modeli: Veri modelinin belirlenmesi ile ilgil ayarların yapılmaktadır.
 2. Hesaplamalar: Seçilen verilerin nasıl bir hesaplamadan geçileceğini ayarlayan bölümdür.
 3. Tablolar: Veri seçilen tablolarla ilgili işlemlerin yapıldığı bölümdür.
 4. İlişkiler:
 5. Ayarlar: 

Takım Sekmesi

Microsoft Excel çalışma grubuyla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.

 1. Çalışma Öğeleri: 
 2. Ağaç:
 3. Kullanıcılar:
 4. Raporlar:
 5. Yardım:

Microsoft Excel Yardım

Sekmelerin sonunda Ne yapmak istediğiniz söyleyin ... istenilen yardım yazıldığında yardıma ulaşılabilir.

Microsoft Excel Hücre Değeri Ve Formül Çubuğu

Burada hangi hücrede olduğunu (SütunSatır ) ve değerini gösterir.

Microsoft Excel Sayfalar ve Sayfaların Görünümü

Burada sayfa ekleme, silme ve görüntüleme işlemi yapılabilir.
Sayfaların standart excel görünümü, sayfa görünümü, sadece dolu olanın gösterildiği görünüm ve büyütme ile ilgil ayarlar yapılabilir.

Bir sonraki ders: Excel Hücreleri
 

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap