ARAMA SONUÇLARI:

MURAT DELEN

Murat DELEN; Lisans olarak bilgisayar mühendisliği & işletme, Yüksek lisans Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri  bitirmiş olup Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisi Olarak Çalışmaktadır. Buradan Yazılanlar Kişisel Görüşlerimi İfade Etmez. Burası Öğrendiğim Bilgileri Toplayabileceğim ve Paylaşabileceğim Bir Sitedir. Herhangi Birisine Bir Şeyler Öğretme Gibi Bir Amacım Yoktur Ama Faydalı Olabilmek Tercihimdir. Karşımdaki insan

MOTİON DEDECTİON APPLİCATİON

C# olarak yazılmış olan uygulamanın kullanımı ve indirmesini buradan yapabilirsiniz. Buradan Uygulamayı Ücretsiz İndirip Kullanabilirsiniz.

PHP5 APACHE2 MYSQL KURULUMU

php ile mysql kullanmamız gerekiyorsa ve sistemimiz linux tabanlıysa, sunucuda kodların çalışması için apache kurulması php yazılım dilini kullarak program yazmak için php kurulması verilerimizin veritabanında bulunması için eğer tercihiniz mysql ise bunun kurulmasına ihtiyaç vardır. tüm bunların kurulması aşağıda belirtilen aşamaları gerçekleştirerek yapabilirsiniz. yönetici moduyla girerek debian makine için sırasıyla şu komutlar girilir: sudo güncellemesi yapılmaktadır. sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get dist-upgrade sudo apt-get autoremove apache2 kurulumu yapılmaktadır. sudo apt-get install apache2 sudo apt-get install apache2.2-common apache yeniden başlatılmaktadır. sudo /etc/init.d/apache2 restart php kurulmaktadır. sudo apt-get install php5 libapache2-m

MATLABA GİRİŞ

MATLAB (matrix laboratory) sayısal hesaplama ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks tarafından geliştiriliyor. MATLAB, matris işlenmesine, fonksiyonlar ve veri çizilmesine, algoritmalar uygulanmasına, kullanıcı arayüzü oluşturulmasına ve diğer dillerle yazılmış programlar ile etkileşim oluşturulmasına izin verir. C, C++, Java, ve Fortran dillerini içerir. MATLAB, öncelikli olarak sayısal işleme yönelik üretilmiş olmasına rağmen, isteğe bağlı olarak sembolik hesaplama yapabilen MuPAD sembolik motorunu kullanır. Ek paket, dinamik ve gömülü sistemler için Simulink'i, grafiksel çoklu alan simülasyonunu ve model tabanlı tasarımı ekler. MATLAB kullanıcıları mühendislik, bilim, ve ekonomi gibi çeşitli alanlardan gelmektedir. MATLAB, yaygın olarak

MATLAB DEĞİŞKEN TANIMLAMA

  matris dizilerini şu şekilde tanımayabilirsiniz: a = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 10] sıfır değerli matrisleri şu şekilde tanımayabilirsiniz: z = zeros(5,1) çarpma(*), bölme(/), toplama(+), çıkartma(-) işlemleri yapıldığında matlab matris olarak algılamaktadır ve sonuç matris üzerinde uygulanan dört işlemdir: p = a*inv(a) işlemin sonucu>> p = 1.0000 0 -0.0000 0 1.0000 0 0 0 1.0000 eğer bir matrisiniz tüm elemanlarına dört işlem uygulayacaksanız işlemden önce nokta(.) kullanılmalıdır: p = a.*a işlemin sonucu>> p = 1 4 9 16 25 36 49 64 100 iki matrisi yan

MATLAB DİZİLER

Matlabda dizi tanımla matrisler kullanılarak yapılır.  birinci değer satırı ifade ederken ikinci değer sütunu ifade etmektedir. matematik derslerinde gördüğümüz matris formlarını matlabda bulabiliriz. 4x4 lük bir kare matris tanımlayalım: A = magic(4) işlemin sonucu>> A = 16 2 3 13 5 11 10 8 9 7 6 12 4 14 15 1 A dizisinin 4. satırının 2. sütununa erişelim: A(4,2) işlemin sonucu>> ans = 14 A dizisinin 1. 2. ve 3. satırlarının 2. sütununa erişelim: A(1:3,2) işlemin sonucu>> ans = 2

MATLAB VERİLER KAYDETME VE ERİŞME

Matlab'da matris şeklinde verilerin olduğunu daha önceki Matlab Değişken Tanımlama da bahsettik. bu veriler Workspace denilen pencereden erişebilirsiniz. Matlab programını kapattıktan sonra bu veriler ram bellekten siliniyor. Bunları kalıcı veri olarak diskinize nasıl kaydedilir onu örnek üzerinde gösterilim: herhangi tanımladığınız dizi veya diziler Workspace  penceresinde görünmektedir. onları kalıcı hale getirmek için: save benim_dosya_adı.mat Workspace  penceresineki veriler temizlemek için ' clear ' komutu kullanın kaydettiğimiz verileri tekrar yüklemek-erişmek için: load benim_dosya_adı.mat

MATLAB STRİNG İŞLEMLERİ

Burada String işlemlerinin tanımlanması ve işlemlerini nasıl yapıldığını örneklerle göreceğiz. Matlabda string işlemleri tek tırnakla(') başlar ve tek tırnakla(') biter. Çift tırnak(") burada tanımlanmamıştır ve hataya neden olur. iki tırnak arasında istediğiniz kadar string tanımlayabilirsiniz: degisken_adi_baslangic= 'merhaba, dünya' tırnak bir karakter olarak kullanmak istiyorsanız iki tek tırnak(') ard arda yazınız: degisken_adi= 'bu site Murat DELEN''nin sitesidir.' ' whos ' komutu kullanarak değişken adı, boyutu, byte, sınıfı, özelliklerini görüntüleyebilirsiniz: whos degisken_adi işlemin sonucu>> Name              Size            Bytes  Class    Attributes degisken_adi      1x29               58  char

MATLAB FONKSİYON ÇAĞIRMA

Matlabda çok sayıda önceden tanımlanmış fonksiyon bulunmaktadır. Bu derste fonksiyonları nasıl kullanacağımızı örnekler öğreneceğiz. A dizisi tanımlayalım ve en büyük sayısı bulalım: A = [1 3 5]; max(A) işlemin sonucu>> ans =      5 B dizisi tanımlayalım ve A ile B verileri teker teker karşılaştırarak büyük olan değerli aynı boyutta dizi verir: B = [10 6 4]; max(A,B) işlemin sonucu>> ans =     10     6     5 Birden fazla dönüş değeri olduğunda köşeli parantez içerisine alınır: [maxA,location] = max(A); String değeri alan fonksiy

MATLAB GRAFİKLER OLUŞTURMA

matlab'da yaptığımız işlemler sonucu elimizdeki verileri daha iyi analiz edebilmek için grafiğe dökme gereksinim duyarız(insan beyni en iyi yapabildiği görüntüyü analiz etmektir). Bu şekilde sorunu görebilme ve çözümü bulabilme daha da kolaylaşmaktadır. ' plot '  ,  'surf ' ve ' subplot ' fonksiyonlarıyla çizilmektedir. plot en az iki değişken almaktadır ve üçüncü değişken renk ile çizim biçimidir. surf üç değişken almaktadır. subplot aynı surf gibidir tek farkı aynı pencere içerisinde birden fazla gösterilebilmesidir. xlabel   -→ X koordinatının adı, ylabel   -→ Y koordinatının adı, zlabel   -→ Z koordinatının adı, title      -→ grafik adı, subplot -→ bir pencerede birden fazla grafik gör&uu

YENİ BİR OYUN YARATMA

Burada yeni bir oyun yaratma ve yaratılan oyunun geliştirmesini ele alacağız. Bu oyunun temellerini oluşturacaktır ve zaman içerisinde oyunu daha da geliştireceğiz. Burada yazılanların hiç biri gerçek değil sadece oyunun bir parçası olduğu unutulmamalıdır: YARATILIŞ EFSANESİ (Birinci Bölüm) Zamanın olmadığı bir geçmişte evrenin tümü aydınlık madde ile doluydu. Sonsuz bir düzen ve altın kurallarla var olan her şey sabit bir durumdaydı. Sonsuz düzen aydınlık maddenin kalbinin tam ortasında bir karanlık madde belirmesiyle sarsılmaya gebeydi (olasılık parametresinin başlangıcıdır bu olay ve aydınlık maddeye göre limit alındığında karanlık madde bir hiçti). Karanlık madde, aydın

MAYA 2015 ÖZELLİKLERİ

Maya® 3B animasyon, modelleme, simülasyon, görüntüleme ve birleştirme yazılımı, 3B bilgisayar destekli animasyon, modelleme, simülasyon ve yüksek düzeyde genişletilebilir üretim platformunda görüntüleme için kapsamlı ve yaratıcı bir özellik seti sunar. Maya modelleme, desenleme ve gölgelendirici oluşturma görevleri için verimlilik artışı ile birlikte en son teknolojiye sahip karakter ve efekt oluşturma araç seti sağlar. Maya buradan giriş yapıp ü

YAZIYI SEÇMEYİ ENGELLEME

Herhangi bir  sitenizde bu scripti yazarak sitenizin kopyalamasını zorlaştırabilirsiniz: <script language="JavaScript1.2">   function disableselect(e){ return false }   function reEnable(){ return true }   document.onselectstart=new Function ("return false")   if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </script>  

MATLAB PROGRAM YAZMA

program yazmak için ' edit ' komutunu kullanabilirsiniz. edit program_adı veya sadece edit yazarak editor sayfasını açabilirsiniz. fonksiyon(procedure) yazımı fonksiyon adı giriş ve çıkış değerlerinden oluşur: function [cikis_1,cikis_2] = benim_fonksiyonum(giris_1,giris_2) %kodlar tanımlanır burada cikis_1 = giris_2; cikis_2 = giris_1; end f(x)=10x+8 matematiksel fonksiyonun matlabda tanımlanması şöyle yapılır: function y = f(x) %kodlar tanımlanır burada y = 10x+8; end if yapısı: if mantıksal_ifade %kodlar tanımlanır burada end

MATLAB RESİM İŞLEME VE İŞARET BULMA

Hacettepe Üniversitesi Hareket Analizi dersinden Serdar Arıtan hocamdan öğrendiğim bazı şeyleri burada yazmayı uygun buldum. Serdar hoca bu konuda deneyimli bir birikime sahip olması ve derste öğrendiğimizi de uygulama imkanı vermesi bu zor dersi eğlenceli hale getirmektedir. Biyomekanik Laboratuvarı Koordinatörü 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’n den Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi’n den Spor Bilimleri Teknolojisi alanında Bilim Uzmanlığını derecesini aldıktan sonra 1998 yılında İngiltere’de the Manchester Metropolitan Üniversitesi’nde Biyomekanik Alanında Doktora öğrenimimi tamamladım. 1991 yılında göreve başladığım Hacettepe Üniversitesi'nde, 1999 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ayrıca Biyomekanik Laboratuvarının araştırma yöneticiliği görevini yürütmekteyim. Spor B

YANSITI İŞARET YAKALAMA

burada yansıtı işaretler yakalayıp bunların üçgen, kare, yuvarlak olarak sınıflandıracağız. daha önceki Matlab Resim İşleme konusunda resmin yüklenip bir ve sıfırlardan oluşan bir resim haline getirildiğini gördük : RGB = imread('resmin_adi.jpg'); % resim sayısal olarak yüklendi I = rgb2gray(RGB); % resim tek renk olan gri tona indirgendi. esik_degeri = graythresh(I); % resmin eşik değeri belirlendi. % resmin eşik değerine göre bir ve sıfırdan oluşan siyah beyaz formata çevrildi. bw = im2bw(I,esik_degeri); '

HOUGH TRANSFORM

Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulmanın görüntü işlemede birçok uygulama alanı bulunmaktadır. İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma ve benzeri uygulamalar buna örnek olarak verilebilir. Bir kamera veya benzeri bir algılayıcı yardımı ile elde edilen görüntülerdeki şekillerin her zaman eksiksiz yer alması mümkün olmamaktadır ve şekillerdeki kopukluklar şekil tespitini zorlaştırmaktadır. Bu noktada hough dönüşümü ile görüntünün tamamının görülebilir olmadığı durumlarda da olası şekiller tespit edilebilmektedir. Bu çalışmada şekil bulmada kullanılan hough dönüşümünün dairesel şekil tespitinde kullanımı üzerinde durulmuştur. Hough dönüşümü temelde kenarların olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile çalışmaktadır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti gen

MATLAB VİDEO

video resimlerden oluştuğu için videoyu tekrar resime dönüştürebiliriz. Videodaki her bir resim frame şeklinde bulunmaktadır. Videodan resime matlab dönüştürme kodları şöyledir: vidObj = VideoReader('video_yolu.uzantısı'); nFrames = vidObj.NumberOfFrames; vidHeight = vidObj.Height; vidWidth = vidObj.Width; for k = 1 : nFrames resim = read(vidObj,k); % video işlemek için resim işleme kodları buraya yazabilirsiniz end video yaratmak için yine aynı mantıkla resimleri birleştirip video oluşturacağız: % Bu islemi her bir kare icin yapmamız % gerekiyor. Programı her calistirdigimizda % video yaratmasini istemidigimiz icin % video yaratmayi kontrol edelim video = true

KALMAN FİLTRESİ

Oluşan hata payını hesaplamaya girdi olarak ekleyerek düzensiz sistemleri düzenli hale getirmeye çalışır. Kalman filitresi sensör füzyonu ve veri füzyonu için kullanılır. Tipik olarak, gerçek zamanlı sistemler bir sistemin durumunu elde etmek için tek bir ölçüm yapmak yerine birçok ardışık ölçüm üretir. Bu birçok ölçüm daha sonra o zaman anında sistemin durumunu üretmek için matematiksel olarak birleştirilir. Örnek bir uygulama olarak, bir kamyonun yerini hassas olarak belirleme problemini düşünün. Kamyona pozisyon tahminini birkaç metre ile sağlayabilen bir GPS birimi takılab

CSS GİRİŞ

Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir. <head> </head> etiketleri arasında bulunan <style> </style> etiketleri arasında tanımlanacağı gibi .css uzantılı başka bir dosyadan olabilir. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="dosya_adı.css" />  koduyla CSS dosyası çalışma sayfasına eklenebilir. Html etiketlerini kullanarak veya id ile class kullarak biçimlendirme için referans oluşturabilirsiniz.

ARKAPLAN

herhangi bir sitenizin arkaplanını şu özellikleri kullanarak belirleyebilirsiniz. " background-color "  ile sayfanın tamamını veya belirli bir özelliğin arkaplanının rengini belirleyebilirsiniz: body {     background-color: #b0c4de; } h1 {     background-color: 

METİN ÖZELLİĞİ

websitenizdeki yazıların özelliğinin ayarlanması için kullanılır. yazı rengi için color: atanacak_renk şeklindedir. 3 farklı formatta atama yapılabilir. ingilizce renk adını belirterek, on altılı tabanda belirterek veya red green blue modunda belirterek bunu gerçekleştirebilirsiniz. ayrıca inherit yazdığınızda bir üst ebeveynden rengini alır: body {     color: blue; }

YAZI FONTU

websitede bulunan yazının fontunu css kullanarak tanımlayabilirsiniz. font-family özelliğini kullarak istediğiniz yazı format ailesini verebilirsiniz: p {     font-family: "Times New Roman", Times, serif; } font-style kullanarak normal, italik gibi özellikleri verebilirsiz:

BAĞLANTI(LİNK)

Html etiketiyle tanımlanır. cssde metin olarak 4 farklı durum için biçimlendirme yapabiliriz. : a:link , bağlantının ilk görünen durumudur. a:visited , bağlantının daha önce tıklanmış durumudur. a:hover , mouse ile üzerinde gelme durumudur. a:active , mouse tıklanma durumudur. aşağıdaki sadece yazı renginin değişimi verilmiştir ama istenilen yazı formatı uygulanabilir: /* ilk durumda */ a:link {     color: #FF0

LİSTE ŞEKLİNDE (LİST ITEM)

htlm <ul> etiketiyle yazılmış olanlar sırasız, <ol> etiketiyle yazılmış olanlar sıralı olmak üzere iki çeşittir ama css kullanarak ikisi arasında dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz. nasıl bir tip istiyorsanız list-style-type kullanarak düzenleyebilirsiziniz: ul.a {     list-style-type: circle; } ul.b {     

TABLO (TABLE)

htmlde verilerin belli bir düzende gösterilmesini sağlayan <table> etiketinin biçimini css kullanarak düzenleyebiliriz. (html 5 sonra sayfanın düzenlemesinde <div> etiketi kullanılmaktadır.) tablo çerçevesini düzenleyebiliriz: table, th, td {    border: 1px solid black; } border-collapse özelliği kullanarak tablonun çerçevesini tek bir çizgi haline getirebiliriz: table {    

ÇERÇEVE STİLİ (BORDER STYLE)

htmlde yaratmış olduğunuz herhangi bir çerçeve biçimlendirmesinde kullanabilirsiniz. border-style olarak aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz: dotted: görüldüğü gibi noktalıdır dashed: görüldüğü gibi eksi(-) şeklindedir solid: görüldüğü gibi bitişiktir double:  görüldüğü gibi iki çerçeve çizilmektedir. iki çerçeve de aynı kalınlıktadır groove: görüldüğü gibi 3 boyutlu içe gömüktür . Etkisi border-color değerine bağlıdır ridge: görüldüğü gibi 3 boyutlu dışa dönüktür. Etkisi border-color değerine bağlıdır

KUTU MODELİ

herhangi bir html metin veya resim gibi elemanların çerçeve ile arasındaki boşluğu ayarlamak için kullanılır. Aşağıda bu boşluk türleri gösterilmiştir. Margin: çerçevenin dışı ile çerçeve arasındaki boşluktur. Border: &Ccedil;erçeve kalınlığıdır. Padding: çerçeve ile html verisi arasındaki boşluktur.

ÇERÇEVE DIŞI(OUTLİNE)

Daha önceki konumuzda çerçevenin görünüm ayarlarını yaptık şimdi ise çerçevenin dışında kalan alanı ayarlayacağız: outline özelliğiyle bu ayarlamaları yapabiliriz: p {     outline:

MARGİN

 margin ayarlaması farklı şekillerde olabilir. margin değeri ayrı ayrı verilebilir: p {     margin-top: 100px;     marg

PADDİNG

 padding ayarlaması farklı şekillerde olabilir. padding değeri ayrı ayrı verilebilir: p {     padding-top: 100px;     padding-bottom: 100px;

BOYUT

htmlde bulunan tüm boyutları ayarlanabilirler için kullanabileceğiniz özellikler şunlardır: height yükselik belirtmek için kullanılır.   max-height olabilecek en büyük yükseklik belirtmek için kullanılır.   min-height olabilecek en küçük yükseklik belirtmek için kullanılır.   width genişlik belirtmek için kullanılır.  

GÖRÜNEBİLİRLİLİK

herhangi bir html elemanın gizlenip veya gösterileceği css visibility özelliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz. gizlemek için hidden veya göstermek için visible kullanılır: h1.gizle {     visibility: hidden; } h1.goster {     visibility: visible; } none özelliği hidden özelliğine ek olarak eklendiği yeri sanki hiç eklenmemiş gibi davranmasıdır.

MAYA KISA YOLLARI

ekranlardan geçiş yapabilirsiniz: mouse sağ tuşu + ALT tuşu: ekranı yakınlaştırma uzaklaştırma mouse sol tuşu + ALT tuşu: ekranı döndürme mouse orta tuşu(kaydırma tekeri) + ALT tuşu: ekranı sağa sola hareket ettirme Control + Alt + S tuşu: (yaptığınız değişikleri geri getirme) yaptığınız değişikleri aynı adla ve arkasına gelen artan sayı ile kaydeder. Bu özellik sayesinde bir yerde hata yaptığınızda önceki d&u

KÜTLE MERKEZİ VE AĞIRLIKLI KÜTLE MERKEZİ HESAPLAMA

  Kütle merkezi bulunurken her bir parcanın bir düzleme olan uzaklığını kullanarak elde ederiz. Ağırlıklı kütlem merkezi bulunurken ağırlık kullanılır ve hareketli cisimlere etki eden kuvvet sadece yerçekimi olmadığı için cismin her parçacığına etki eden kuvvet farklı olabilmektedir. Bundan dolayı kütle merkezi ve ağırlıklı kütle merkezi arasında bir fark bulunmaktadır. Bu farkı matlab kullanarak gösterelim: imread, imshow, im2bw, medfilt2 fonksiyonlarını daha önce buradan tanımlanmıştı ve buradan erişebilirsiniz.

KİNEMATİK ANALİZ (HIZ VE İVME)

Kinematik, fizik biliminin ilgi alanı olan mekaniğin bir alt dalıdır. Hareketin uzay-zaman (konum) özellikleri ile ilgilenir. Harekete neden olan kütle ve kuvvet gibi özellikler kinematiğin ilgi alanı değildir. Kinematik konum, hız ve ivmelemeyi düzgün-doğrusal ve açısal olarak inceler. Kinematik Analiz hareketin oluşma nedenleri ile ilgilenmeksizin, hareketlerin konum ve zaman parametrelerinin incelenmesidir. matlab kullanılarak bir kameradan alınan görüntüden cismin konum - zaman, hız - zaman ve ivme - zaman grafiğini ortaya çıkaracağız. ilk başta kalibrasyon nedir neden yapılır sorusuna cevap verelim: Kalibrasyon tanımlanmış koşullar altında izlenebilirliği sağlanmış ölçüm cihazının  ölçülen cihaz ile arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisi olarak tanımlayabiliriz. Bir kameradan cismi incelemeden önce onun ayarlarını yapmak ve yerdeki konumu ayarlamak için kalibrasyon y

İNTERNETTE PAYLAŞILAN RESİMLERDEN BİLGİ ELDE ETME

  Günümüzde sosyal medyayı aktif kullanan bir toplum haline geldik ve bu aktiflik bizi yayıncı konumuna getirmektedir. Telefonunuzdan çektiğiniz bir fotoğrafın dosyası bir görüntü olarak okunmakta ve bize bir görsel sunmaktadır.  Ama dosyanın içerisindeki bilgiler incelendiğinde ve analizler yapıldıktan sonra fotoğrafın bir bilgi hazinesi olduğu görülecektir. Bu yazımda size bu bilgilere nasıl erişebileceğinizi örnekle anlatacağım. Günümüzde herkes birer yayıncı konumdandır: Kendini rahat ifade etme ortamı bulan insanlar, gizlilikten de şüphe etmeyince başta bazı kişisel bilgiler olmak üzere fotoğraflarını da albümler şeklinde facebook, twitter, instagram gibi hesaplarına ekliyor.

KARŞIDAKİ KİŞİNİN İP ADRESİNİ VE YERİNİ BULMA

  NETSTAT NEDİR ? netstat (network statistics) ağ bağlantıları (hem gelen hem giden), yönlendirme tabloları ve ağ arayüzü istatistiklerini görüntüleyen bir komut satırı aracıdır. netstat komutu UNIX, Linux ve Windows NT tabanlı işletim sistemlerinde kullanılabilir. netstat komutu ağdaki problemleri bulma ve ağ üzerindeki trafiğin miktarını belirlemek için kullanılır. Parametreler Bu komut ile kullanılan parametrelerin başında bir tire (-) işareti olmalıdır. -a : Tüm aktif bağlantıları ve bilgisayarın dinlediği TCP ve UDP portları görüntüler. -b : Bağlantı oluşturan veya port dinleyen ikili programların isimlerini görüntüler.(Windows XP, 2003 Server ve daha yeni Windows işletim sistemlerinde (Microsoft Windows

HAREKET ANALİZİ FİNAL PROJESİ

Kodu: hareket_analizi_projesi Kodu: hareket_analizi_ikinci_proje   bu projenin kodu aşağıdadır. kopyala yapıştır yaparken ... şeklinde bozulmalar olabilir onları silip yeniden yazarsanız düzenilir: son düzeltme sonucundaki kod: %% %YAPILACA

UNİTY 3D KURULUM

unity 3d buradan indirip çalıştırınız. programı indirdikten sonra çalıştırınız. next deyip yüklemeye başlayınız. sözleşmeye I Agree  tıklıyoruz. Next  deyip devam ediyoruz.(istemediğiniz kurulumu kaldırabilirsiniz.) kurulacak yeri belirten ekrandan Install deyip kuruluma geçiyoruz. unity kuruldu ve finish deyip başlatıyoruz. açılışta ikinci seçenekteki bedava olanı tıklıyoruz. Open Project deyim 4-0_AngryBots örnek dosyayı seçebilirsiniz.

UNİTY 3D VİDEO DERSLERİ

Unity 3D Türkçe Ders 01 - Android Oyun Yapımı ve Genel Bilgilendirme Unity 3D Türkçe Ders 02 Basit Objeler Yaratma, Texture ve Prefab Unity 3D Türkçe Ders 03 Arazi ve Gökyüzü Yapımı Unity 3D Türkçe Ders 04 Su Altı Dalma Efekti Yapımı

GOOGLE'IN ANLADIĞI META ETİKETLER

Meta etiketler, web yöneticilerinin arama motorlarına siteleri hakkında bilgi vermesi için harika bir yöntemdir. Meta etiketler her tür istemciye bilgi sağlamak için kullanılabilir ve her sistem sadece anladığı meta etiketleri işler, diğerlerini yok sayar. Meta etiketler HTML sayfanızın <head> bölümüne eklenir ve genellikle şöyle görünür: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="Description" CONTENT="Yazar: A.N. Yazar, &Ccedil;izen: R. Ressam, Kategori: Kitaplar, Fiyat: 9,24 TL, Uzunluk: 784 sayfa"> <meta name="google-site-verification" content="+nxGUDJ4QpAZ5l9Bsjdi102tLVC21AIh5d1Nl23908vVuFHs34="/> <title>Örnek Kitaplar - çocuklar için yüksek kaliteli, kullanılmış kitaplar</title> <meta name="robots"

UNİTY 3D NEDİR?

Unity 3D, bir oyun motorudur. Oyun ve bilişim dünyasına getirdiği en önemli yenilik, gelişmiş özelliklere sahip 3 boyutlu oyunların bilgisayara kurulmadan oynanmasını sağlamak olmuştur. Unity 3D motorunu kullanan oyunlar, Unity Web Player eklentisi sayesinde hiçbir kurulum işlemi olmadan web tarayıcı üzerinden çalışabilmektedir. Bu yönü sayesinde oyunlar bilgisayara daha az yüklenirken bir oyuncuyu yeni bilgisayar alma zahmetinden kurtarmış olur. Öte yandan oyun üreticileri, oyunu kendi sunucularından oynattıkları için korsan oyuna çare bulmuş olur. Unity 3D motoru ile yazılmış oyunlara örnek olarak Battlestar Galactica Online verilebilir. Unity'nin oyun yapımcılarına sağladığı başka bir kolaylık da Unity ile geliştirilen bir oyunun herhangi bir altyapı değişikliğine gerek olmadan farklı platformlara (PC, Mac, Web, iOS, Android, Windows Phone) uygun olarak derlenebilmesid

ANDROİD GEREKSİNİMLERİN KURULMASI

Android uygulamaları çoğunlukla Java dili kullanılarak geliştirildiğinden, Google uygulama geliştirme platformu olarak Java dünyasında oldukça popüler bir IDE olan Eclipse platformunu yeğlemektedir. Üzerine eklenen modüllerle Java dünyasında neredeyse her türlü uygulama geliştirme çatısına (framework) destek veren Eclipse, Google’ın Android eklentisi kullanılarak Android uygulama geliştirmeye uygun hale getirilebilir. kurulum iki şekilde yapılabilir: google tarafından Android Geliştirme Ortamını (ADT)  buradan indirip kurarak başlayabilirsiniz. java jdk değişkeni ayarlanmış ise Andorin Studio Setup açın ikinci seçeneği tıklayarak otomatik android sdk yükleyiniz. eğer java jdk ayarlanmamış ise aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz: Bilgisayarınıza ge

ÇOCUKLAR VE OYUN SEÇİMİ

Oyun, çocuklarının öğrenmelerini kolaylaştıran en büyük argümandır. Teknolojik gelişmelerin olmadığı bir dönemde oyunlar gerçek cisimlerle yapılırdı yani dokunabildiğiniz hissedebildiğiniz her şey oyunun bir parçasıydı. &Ccedil;ocukların yaratıcılıkları sayesinde bu somut maddeler birer tetikleyici olarak beyinlerde sanal bir dünya yaratmaktadır. Ama teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte sanal bir dünyaya kapı aralamış olduk ve bu sanal dünya çocuklarımız kendi yaratıcılığıyla kurmuş olduğu bir dünya değildir. Bazı çıkarlar adına yaratılan bu sanal dünya yaratılışımıza terstir ve karşılığı gerçek dünyamızdır yani yaşamımızı şekillendiren bir yapıdır. &Ccedil;ocukların kendi yarat

ARAMA-MOTORLARİ

Hangi arama motoru daha çok tercih ediliyor? Bu sıralamayı belirlerken “big data” teknolojilerini efektif olarak kullanan web sitelerini ve mobil uygulamalara kullanıcı uyumluluğu istatistikleri toplayan ve ölçümlemeleri ve analizlerini yapan tekil ziyaretçi, sayfa görüntüleme, sitede geçirilen zaman, bounce rate gibi verilere göre sıralama sağlayan SimilarWeb sıralamaları üzerinden verileri paylaşacağız. Aynı zamanda Alexa verilerini de Alexa değerlendirmelerine göre paylaşacağız. INFO

OYUN HAKKINDA

1) Bu derse gelirken bilgisayar oyunları konusunda sahip olduğun bilgi ve beceriler nelerdi? Açıklayın. Hiçbir bilgi ve beceri olmadan başladım. 2) Dersi tamamladıktan sonra bilgisayar oyunları konusunda bilgi ve becerilerinin ne şekilde değiştiğini düşünüyorsun? Açıklayın. Genel anlamda bir oyun nasıl yapılır süreçleri ve oyuna bakış açım değişti. 3) Bu derse gelirken tasarım konusunda sahip olduğun bilgi ve beceriler nelerdi? Açıklayın. Bilgisayar mühendisi olduğumdan yazılım süreçlerini biliyordum. 4) Dersi tamamladıktan sonra tasarım konusunda bilgi ve becerilerinin ne şekilde değiştiğini düşünüyorsun? Açıklayın. Bir oyun nasıl tasarlanır onun hakkında bilgi sahibi olmuş oldum. 5) Oyun tasarımı projenize ait süreci açıklayın. Hocamızın bir oyun tasarım s&uu

SANAL GERÇEKLİK

Sanal gerçeklik (Virtual reality), bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. &Ccedil;oğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Latincedeki virtualis kökeninden gelen sanallık, kavram olarak varolmayan ancak sanrılarla varolduğu kabul edilen şeyler için kullanılmıştır. Türk Dil Kurumu'nun karşılığını 'sanal' olarak belirlediği 'virtual' gerçekte var olmayan kavramlar, olgular ve mekanlar için kullanılır. Terimin kökü 'sanmak' fiilinden gelmektedir. Dolayısıyla sana

RESİM SANATI

Rob Gonsalves : 1959 yılında kanada doğmustur. Cocukluğu boyunca reklam afişlerini, medya resimlerini hayranlıkla takip edip perspektif çizim yeteneğini geliştirdi. 12 yasına geldiğinde mimarlığa olan ilgisi artmışti. Gonsalves, resimleri genellikle sürrealist kategorize etmesine rağmen yaptığı resimleri, görüntüleri kasıtlı olarak plandığının farkındaydı ve bu eserlerinin bu sekilde olması onu diğer ressamlardan ayırıyordu. Çizdigi resimlerin çoğu hayranlık uyandırdıgı için işini de severek yapıyordu. Gonsalves ‘ın su anda 64 resmi var ve üzerinde hâla calısıyor..

SQL KOMUTLARI

herhangi bir tablodaki verilere erişmek için tablolar virgül(,) ile eklenerek select, update, insert komutlarında yazılır. bu şekilde veritabanları hangi tabloları işleyeceğini bildirirsiniz. örnek: aynı id sahip tablo2 ikinci kolununu tablo1 birinci kolununa taşıma UPDATE tablo1,tablo1 SET tablo1.birinci = tablo2.ikinci WHERE tablo1.id = tablo2.id örnek: tablo1 ve tablo2 verileri çekmek SELECT  tablo1.birinci, tablo2.ikinci FROM tablo1,tablo1 WHERE tablo1.id = tablo2.id   herhangi bir tarih gün ay ve yıl olarak ayırma SELECT day(tarih),month(tarih),

MATLAB GRAFİK ARAYÜZÜ (MATLAB GUİ)

Grafik arayüzü geliştirilmeden önce bilgisayarlardaki işlemler konsol ekranında yapılırdı. Grafik arayüzü gelişmesiyle birlikte konsol ekranından yapacağımız bir çok işlemi button, textbox gibi görsel araçlarla yapabilmemize olanak sağlandı. Matlab ile ilgili şimdiye kadar yaptığım tüm işlemler konsol ekranından yapılıyordu. Sonuç olarak bir grafik çıktısı üretsem de matlab gui şimdiye kadar kullanmadım. Her bir grafik elementin(Push Button, Slider,Radio Button, Check Box, Edit Text, Static Text, Pop-up Menu, Listbox, Toggle Button, Table, Axes, Panel, Button Group, ActiveX Control) bazı özellikleri vardır(Inspector) . Bu özelliklerinde en önemlisi kullanıcı tarafından oluşturulan girdiye karşılık kod tarafından bir tetikleyici oluşturmasıdır. İstenildiğinde bu tetikciler çalıştığında bu elementlerin özelliklerinde değişiklik yapıl

DRUPAL KURULUMU

AŞAĞIDAKİ ADIMLARI TEKER TEKER UYGULAYINIZ: https://www.drupal.org/project/drupal adresinden uygun drupal paketini indirip arşivden çıkartınız. Bir adress alınız veya local olarak bir hosting hizmetini kullanınız. Yeni bir veritabanı yaratınız. Yeni bir domain elde ediniz.( benimdrupalim.com gibi) Drupal kurmadan önce ayarlamalar yapmak: Drupal 6 ve drupal 7 için “sites/default/default.settings.php” dizini altında bulunan “default.settings.php” “settings.php” olarak kopyalayınız. chmod 644 sites/default/settings.php (dosya iznini değiştiriniz) chmod 755 sites/default (dosya iznini değiştiriniz) Drupal 8 için “sites/default/default.services.yml” dizinin altına bulunan “default.services.yml” “services.yml” olarak kopyalayınız. h

WİNDOWS SERVER YENİ BİR DOMAİN AÇILMASI

YENİ BİR DOMAİN KURULMASI Server Manager > IIS açılır Görüldüğü gibi sağ tıklanarak Internet Information Services (IIS) Manager tıklanır. Add Website… tıklanır. Site adı, barınacak dizin, hizmet verecek port ve site adresleri yazılarak ok tıklanır. Yeni site adresi host dosyasına geçici olarak eklenir

MATLAB GUİ PROGRAM YAZMA

pasta_hazirlama_kodu   Bir program, bilgisayarın ne yapacağını söyleyeceğimiz bir emir topluluğu olarak görebiliriz. Özel durumları bir kenara bırakırsak, bilgisayar sistemi: verileri geçici kaydecek birime(RAM), verileri kalıcı kaydecek birime(HARD DİSK), işlem yapacak birime(CPU), kullanıcıdan girdi alacak input birimine(Klavye ve mouse gibi), işlem sonuçlarını veya programın etkileşimini kullanıcıya aktaracak output birimine(monitör ve yazıcı gibi) sahiptir. Tüm teknik bilgileri bir kenara bırakarak bilgisayar sistemini gündelik bir olayla somutlayabiliriz. Kendinimizi b

YERÇEKİMİN ETKİSİ

kodlar aşağıdadır: function varargout = odev1_yercekimi(varargin) % buradan program yüklenmektedir % buraya karışmayın!         gui_Singleton = 1;         gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @odev1_yercekimi_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @odev1_yercekimi_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [], ... 'gui_Callback', []);           if nargin && ischar(varargin{1})          gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});           end            if nargout             

SİMULİNK

dinamik sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve analizi için kullanılan bir yazılım paketidir. Son yıllarda akademik ve endüstriyel ortamlarda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Simulink, İş akış kontrolü Isı, soğutma, süsbansiyon ve fren sistemleri Sayısal İşaret İşleme ve haberleşme Diferansiyel denklem çözümü Durum-uzay modelleri Transfer fonksiyonları Neuro-Fuzzy sistem modelleme Elektrik devre çözümü Kontrol sistemleri (Uçuş kontrol, PID kontrolü) Dış ortam ile veri alışverişi Uzaktan ve Web tabanlı kontrol Robotics çalışmaları gibi birçok elektrik, elektronik, finans, mekanik ve termodinamik gerçek dünya sistemini simüle edebilir. Bir MATLAB arayüzü olan Simulink’te bir modelleme işle

ANDROİD TABANLI EPOSTA AYARLARI

Android telefonunuza otomatik email gelmesini istediğinizde "E-posta" adında bir uygulamaya tüm hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde tüm email hesaplarınızı telefondan yönetebilirsiniz ve sürekli e postalarınızı kontrol edebilirsiniz. ilk başta uygulamanın belirtiğiniz email sunucusuyla eşitlemeyi açmanız gerekmektedir. şekildeki gibi menü tıklayarak menüyü uzatınız.  Menünün tamamı göründüğünde eşitleme iconunu tıklayarak aktif hale getiriniz. Uygulamayı açıp kullanacağınız epostanızı ve şifresini giriniz. Eğer hotmail gibi bir hesap kurac

SİMULİNK KULLANARAK SİSTEMİN ANİMASYONUNU YAPMAK

Simulink ile oluşturduğunuz bir sistemin analizini grafiklerle yapmayı öğrendik. Şimdi ise oluşturduğunuz modeli(sistemi), 3d boyutlu bir modele entegre ederek beynimizin en gelişmiş yönü olan görüntüyü analiz etme sayesinde sistemin nasıl çalıştığını beyninize daha rahat bir şekilde anlatabilirsiniz. Yani siz sisteminizi oluşturup 3d  boyutlu bir modeli çalıştırdığınızda beyninizi artık yormanıza gerek kalmayacak ve beyniniz doğası olan görüntü işlemeyi kolay bir şekilde yaparak sisteminizdeki hataları bulmanızı kolaylaştıracak ;) Daha önce kapalı devrede yarattığımız sistem için bir tane 3d boyutlu top oluşturup bunun animasyonunu yapmakla başlayalım. daha önceki derse ulaşmak için tıklayınız. 1. Aşama  ver 2. Aşama videosu yukarıdan a&cced

SİMULİNK SABİT KUVVET ETKİSİ

simulink kullanarak herhangi bir modelimizin matematiksel hesaplarını yapmaktayız. bu hesapların sonucunu Scope ile grafiksel olarak görmek mümkün. Asıl soru neden yarattığımız bu modeli 3 boyutlu bir animasyonu tetikleyecek şekilde gösteriyoruz? Yani simulink 3D Animation niçin kullanma gereksinimi duyuyoruz ? Bu soruya cevap niteliğindeki bir bir sistemi birlikte modelleyelim. Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi birbirine yay ile bağlı olan iki kutunun sabit bir F kuvveti ile çekilmesi sonucu cisimlerin hız ve konumlarını zamana göre değişimi bulacağız. Bulduğumuz verileri grafiklerini göstereceğiz. En sonunda yaratmış olduğumuz 3 boyutlu küplere bu konumları gireceğiz ve sonucu beyinlerinimizle test edeceğiz. Birinci işimiz simulink V-Realm Builder kullanarak sabit bi

GUİ KÜTLE MERKEZİ

  Biyomekanik ikinci ödevi olan verilen text koordinatlarından kütle merkezini bulmayı ve vücudun her değişimde kütle merkezinin nasıl değiştiğini matlab gui ile örneklendirelim. katsayıları daha önceden verilen tablodan alınmaktadır: Segment Endpoints Seg. mass Centre of mass Radius of gyration name (proximal to /total mass /segment length /segment length distal) (P) (Rproximal) (Rdistal) (Kcg) (Kproximal) (Kdistal) Hand wrist axis to 0.0060 0.506 0.494 0.298 0.587 0.577 knuckle II third finger Forearm elbow axis to 0.0160 0.430 0.570 0.303 0.526 0.647 ulnar styloid Upper glenohumeral joint to 0.0280 0.436 0.564 0.322 0.542 0.645 arm elbow axis Forearm elbow axis to 0.0220 0.682 0.318 0.468 0.827 0.565 & hand ulnar styloid Upper glenohumeral joint to 0.0500 0.530 0.470 0.368 0.645 0.596

SARKAÇ ANİMASYONU

Sürtünmenin hesaba katılmadığı sonsuz kere dönen bir sarkacı yapacağız. Sarkacı yapmayı becerirsek vücudumuzu da 2 boyutlu olarak sarkaçlardan oluşturabiliriz. Bu dersin diğer animasyonlardan farkı dönen bir cismin olması yani mekanik anlamda ortada bir motorun olmasını ifade etmektedir. Biyolojik olarak ise kolun veya herhangi bir eklemimizin dönüşünü ifade edebilir. console ekranına aşağıdaki kodlardan bir tanesi yazarak enter tıklayınız ve çıkan simulink modelini başka bir ad olarak kaydedip biraz kurcalayınız. sürekli bir şeyler değiştirip değişimi gözlemleyiniz. bu şekilde beyniniz sonraki örnek için gerekli parametreleri bulup bu konuda daha da gelişmenizi sağlayacaktır. mech_dpend_invdyn1 veya mech_dpend_invdyn2 Daha önceden animasyon oluşturarak yarattığımız modeli 3 boyutlu bir görüntü haline getiriyorduk. Şimdi ise modelimizi yaratmamızla birlikte matlab simulink kendi içinde tanımlı bazı yapılar otomatik bize 3 boyutlu bir görüntü sa

BİYOMEKANİK VİZE

Yrd.Doç.Dr. SERDAR ARITAN tarafından verilenler: jump.txt olarak kaydedilmiş zıplayan birinin eklemlerinin koordinat bilgileri  jumpAngle.m dosyasında ile jump.txt  dosyasındaki bilgiler kullanılarak eklemlerin dönme açıları ve diğer bilgiler matlab değişkenlerne aktarılmasını sağlayan matlab fonksiyonu Oluşturmamız gereken simulink örneğinin çıktısını resim ve video Yrd.Doç.Dr. SERDAR ARITAN tarafından istenilenler: jump.txt dosyası işlenerek jumpAngel.m dosyasındaki fonksiyon kullanılarak zıplayan birinin simul

CHECKBOX TOGGLE YAPMA

  /* ============================================================ COMMON ============================================================ */ .cmn-toggle { position: absolute; margin-left: -9999px; visibility: hidden; } .cmn-toggle + label { display: block; position: relative; cursor: pointer; outline: none; -webkit-user-select: none; -moz-user-select: none; -ms-user-select: none; user-select: none; } /* ============================================================ SWITCH 1 - ROUND ============================================================ */ input.cmn-toggle-round + label { padding: 2px; width: 120px; height: 60px; background-color: #dddddd; -webkit-border-radius: 60px; -moz-border-radius: 60px; -ms-border-radius: 60px; -o-border-radius: 60px; border-radius: 60px; } input.

5G TEKNOLOJİSİ

5G teknolojisi nedir? 4G teknolojisinin ardından çeşitli araştırmacılar, artan veri boyutlarından dolayı yeni bir sistemin daha gerekli olduğu kararına vardılar ve geliştirilecek olan bu beşinci nesil sisteme de 5G adını verdiler. 5. kablosuz haberleşme sistemi olarak bilinen hizmet, 2020 yılına yönelik bir çalışma. 3G veri aktarım hızı saniyede 28 megabit, 4G’de bu hız 100 megabit, 5G’de ise bu hız gigabit seviyesinde olacak. 5G’nin Hızı Ne Kadar? 5G yaklaşık olarak şu anda ki 3G’nin tam 25 katı hızlı yani 1 gbps hızında bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. 1 gbps internet hızıyla 1 gb veriyi 1-2 sn içinde indirebilirsiniz. 5G sayesinde akıllı telefonu kablosuz Wi-Fi bağlantısıyla TV’ye bağlayacak ve telefonda oynattığınız 4K filmi salondaki televizyonda izleyeceksiniz. Öte yandan buna izin veren telefon hiç yorulmadan s

GENETİK BİLİMİ

Guangzhou kentindeki Sun Yat-sen Üniversitesi, bilim dünyasında aylardır spekülasyon olarak yer alan bir haberi doğrulayarak insan embriyosunun DNA'sını deşifre ettiklerini açıkladı. Protein&Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kullanılan yöntemin henüz sonuçları bilinmeyen birçok etkisi olabileceği belirtildi. Araştırmacılar, etik tartışmalara neden olmaması için birden fazla spermle döllenen ve yaşaması mümkün olmayan embriyolar üzerinde çalıştıklarını belirtti. CRISPR-Cas9 sistemine odaklanan araştırmalar sonucunda, genetik kökenli hastalıkların önüne geçebileceği düşünülüyor. Söz konusu sistemde hedef hücreye şifrelenmiş enzim ve RNA enjekte ediliyor, b

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ KISAYOLLARI

İşletim sisteminde grafik arayüzü olmadan konsol ekranından bilgisayar mouse olmadan yönetebilir. Aşağıda konsola yazdığınızda çalışacak kodlar bulunmaktadır: Bu komutları başlat+çalıştır(win+R) ile kullanabilirsiniz. compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi devmgmt.msc - Aygıt Yöneticisi diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi dfrg.msc - Disk birleştirme eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi fsmgmt.msc - Paylaşılan Dosyalar gpedit.msc - Grup Poliçeleri lusrmgr.msc - Yerel Kullanıcılar ve Gruplar perfmon.msc - Performans Monitörü rsop.msc - Poliçe Sonuçarını Ortaya Getirir secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarları services.msc - &Ccedil;eşitli Servisler msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri regedit - - Kayıt Defteri Editörü msin

WHATSAPP

Sohbet uygulamalarının vazgeçilmezi WhatsApp, basitliğiyle ve kullanım kolaylığıyla tanınıyor. Ancak popüler uygulamanın az bilinen veya bilinmeyen bazı faydalı işlevleri de var.  Web'e geçin WhatsApp'ın sohbetlerini PC'nizden devam ettirmenizi sağlayacak bir hizmeti bulunuyor. Şimdilik sadece Android'li telefonlarla kullanılabilse de işlev, sizi sanal klavyede yazma derdinden kurtarıyor. Başlamak için bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresine gidip ekrandaki QR kodu WhatsApp uygulamasıyla taratmanız yeterli.  Mesaj

ANDROİD SİLİNEN MESAJLARI GERİ GETİRME

Telefonunuz için veri kurtarma uygulamalar Öncelikle telefonunuzun Android işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Eğer Android işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız bilgisayarınıza aşağıdaki uygulamardan birini yükleyebilirsiniz. Coolmuster Android SMS+ Contacts Recovery Wondershare Dr. Fone for Android (root gerekli) Andorid Data Recovery Bu uygulamarı deneme sürümü ile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Uygulamarın kendi içlerinde farklı özellikleri olsa bile temelde yaptıkları aynı. Telefonunuzu tarayıp silenen mesajları geri getirmek üç uygulamanın da temel özelliği. Silinen Mesajlar Nasıl Kurtarılır? Yukarıda verdiğimiz programlara göre sizin için hazırladığımız adımlar farklılık gösterebilir ama temelde aynı adımları gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. 1.Kurtarma

FACEBOOK

https://www.facebook.com   Facebook istekleri görüntüleme https://www.facebook.com/friends/requests/?fcref=none&outgoing=1 Facebook beğenilen fotoğrafları görüntüleme https://www.facebook.com/search/str/post+like+by+me/keywords_search?epa=SEARCH_BOX     me yerine arkadaşınızı yazarsanız onun bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Facebook beğenilen fotoğrafları görüntüleme https://www.facebook.com/search/str/photos

TWİTTER

https://twitter.com

GOOGLE

https://plus.google.com

INSTAGRAM

https://instagram.com

TUMBLR

https://www.tumblr.com

VİNE

https://vine.co

DELİCİOUS

https://delicious.com/

PERİSCOPE

https://www.periscope.tv/

LİNKEDİN

https://www.linkedin.com/

PVKONTAKTE

https://vk.com/

GOOGLE CURRENTS

https://www.google.com/producer/currents

PATH

https://path.com/

DİGG

http://digg.com/

Hİ5

http://www.hi5.com/

FLİCKR

https://www.flickr.com/

YELP

http://www.yelp.com/

AİM

http://www.aim.com/

BADOO

https://badoo.com/

REDDİT

http://www.reddit.com/

DİSQUS

https://disqus.com/

PONDR

https://www.pondr.it/

MEETUP

http://www.meetup.com/

PİNTEREST

https://www.pinterest.com/

TUENTİ

https://www.tuenti.com

BLOGCU

http://www.blogcu.com/

STUMBLEUPON

http://www.stumbleupon.com/

LASTFM

www.lastfm.com

TECHNORATİ

http://technorati.com/

YAZARKAFE

http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/

SMUGMUG

http://www.smugmug.com/

MYLİFE

http://www.mylife.com/

SKYROCK

http://www.skyrock.com/

ZORPİA

http://www.zorpia.com/

DEVİANTART

http://www.deviantart.com/

FEEDLY

https://feedly.com/

ESOSYAL

http://esosyal.com/

YONJA

http://yonja.com/

APP.NET

https://app.net/

LİVEMOCHA

http://livemocha.com/

CONNECT

http://connect.ua/

SO.CL

http://www.so.cl/

FLİPBOARD

https://flipboard.com/

YOUTUBE

https://www.youtube.com/

DAİLYMOTİON

Dailymotion

VİMEO

https://vimeo.com/

MYSPACE

https://myspace.com/

MACHİNE LEARNİNG

Beyin Aktivitelerinin Makine Öğrenme Algoritmaları Kullanarak Sınıflandırması   Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI), beyin aktiviteleri hakkında 3 boyutlu resim verisi verebilen bir MRI çeşididir. Beyindeki manyetik değişmeleri kullanan fMRI, beyinde oluşan sinirsel aktiviteleri kaydeder. Nöron faaliyetleri sonucunda oluşan haritaların fMRI ile bilgisayar ortamına aktarılmasıyla beynin çalışma kısımları sınıflandırılması ve bazı hastalıkların erken teşhisi konusundaki çalışmaların yürütülmesinde önemli katkı sağlamaktadır.  fMRI ile yarım saniyede bir 3 boyutlu olarak alınan beynin sinirsel verileri, makine öğrenme yöntemlerinde kullanılabilir. Bir insan deneğinin zihinsel durumunu sınıflandırmak için fMRI ile alınan 3 boyutlu verileri üzerinde makine öğrenme algoritmaları kullanıldı. Denek fMRI cihazına bağlı iken anlamlı veya anlamız cüml

ANDROİD SENSÖR

 buradan google dökümanına erişebilirsiniz. &Ccedil;oğu android destekli cihazlarda hareketi, yönledirmeyi ve çeşitli çevresel koşulları ölçen dahili sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler yüksek hasasiyet ve doğrulukla ham verileri sağlayabilirler. Üç boyutlu olarak hareket ve konumlandırmasını veya cihaz yakınındaki ortam hakkında bilgi elde edebiliriz. Örneğin oyun sırasında eğilme, sallama, döndürme veya salınım gibi hareketleri cihazın yerçekim sensörleri kullanarak öğrenilebilir. Benzer şekilde bir hava durumu uygulaması için sıcaklık ve nem ölçmek için kullanılarak çiy noktası hesaplanabilir ve raporlanabilir. Bir seyahat uygulaması, bir pusula yatağını bildirmek için jeomanyetik alan sensörü

HAZIR KODLAR

× Tüm Kodlar Yakında Burada Yayınlanacaktır. Farklı dillerde yazılmış hazır kodlar buradan paylaşılacaktır. Anket sonucunda en çok ihtiyaç duyulan kodlar yazılıp buradan gerekli açıklama ve linkleriyle paylaşılacaktır. HTML KODLARI QR Code Yapma Kodu JAVASCRİPT - JQUERY KODLARI Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Arasındaki Gün Sayısını Hesaplama Kodu(Türkçe Tarih)

FACEBOOK GÜVENLİĞİ

Buradan facebook sosyal ağınızı nasıl daha güvenlikli hale getireceğinizi dair yöntemleri sunacağım. Facebook hackleme ve kişisel verilerin izinsiz kullanılması gibi etik olmayan davranışları doğru bulmuyorum. Kişisel verilerin korunması gerektiğini düşünüyorum. Ava giderken avlanma durumu yani başkasının hesabını ele geçirmeye çalışırken kendi facebook hesabını kaptırma: Saldırı: Başkasının facebook hesabını hacklemeye veya kim beni görüntülemiş gibi cevaplamaları bulmak için normal olmayan yollara başvuran kişiyi yanlış yönlendirmeyle facebook şifresi ele geçirilir. Güvenlik: Başkasının veri güvenliğine saygı duyup saldırmak yerine kendi verilerinin güvenliği sağlama alacak yöntemleri

HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI

                İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN HAKARET VE TEHDİT SU&Ccedil;LARI İnternet Üzerinden Hakaret Suçunun Cezası Nedir?    İnternet üzerinden hakaret davranışının oluşabilmesi için kişinin onuru, haysiyeti, şerefi hakkında rencide edici bir saldırının varlığı söz konusu olmalıdır. Kendisine internet üzerinden hakaret edilen bireyler, hakaret eden kişiye karşı açacakları ceza davası ile bu kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası almasını sağlayabilirler. Burada internet üzerinden işlenin hakaret suçunun ağırlığına göre ceza 3 ay ile 2 yıl arasında değişecektir. İnternet &u

KALİ KURULUMU

Kali Linux kurulumun nasıl yapıldığını anlatacağım. Ya direk bilgisayarınıza ikinci bir işletim sistemi olarak kurarsınız ya da Oracle VM VirtualBox kullanarak sanal olarak kurabilirsiniz. Kali Linux uygun olanı indiriniz. İndirdiğiniz kali linuz iso dosyasını buradaki rufus uygulaması ile flash belleğe yükleyiniz. dosya sistemi NTFS yapıldığında Açılış Diski Oluşturma Yöntemi tıklanır ve kali linux iso dosyası seçilerek en altaki Başlat tıklanır. bilgisayarınızın boot seçeneklerini ayarladıktan sonra flash belleği takıp kuruluma başlıyoruz. Kurulum cdsini makinamıza yerleştiriyoruz.

PYHTON İLE OYUN

2 tane angry bird bulunmaktadır. 1. kırmızı olan oyuncudur. Bunu Player olarak adlandırdım. 2. yeşil olan ise hedeftir. Bunu Other olarak adlandırdım. pygame ile atan2, degrees, pi matematiksel fonksiyonlarını yüklendi. ilk değerler ayarlandı ve gerekli dosyalar yüklendi. showCharacter fonksiyonu görüntüyü oluşturmak ve puanlama gibi oyun değerlerini atamak için kullanıldı. other angry bird belirtilen oyun pencere boyutunun dışına çıkmaması için ayarlama yapılmaktadır. her bir vuruş zamanına kadar other angry bird sabit hızla x ekseninde gidip gelmektedir. çarpışma olduğunda saniye olarak geçen zaman sıfırlanmaktadır. puan hesabında rastgele verilen hızdan her bir dakka için 1 puan çıkarılarak hesaplanmaktadır. anlık puan angry bird üzerinde gösterilmektedir. toplam puan ise

EXCEL NOT HESAPLAMA

Bir arkadaşım için yazdığım excel ile not hesaplamayı sizinle paylaşacağım. Excel vizeler kısmını ve final kısmını ekledikten sonra otomatik olarak sonuç oluşuyor. Kırmızı olanları kontrol etmeniz gerekebilir. bazen yüklenen veriler hatalı olabiliyor. vize tabından vize sonuçlarını giriniz. final tabından final sonuçlarını giriniz. sonuç tabında otomatik not hesaplaması yapıyor. kırmızı kişilerin doğru hesaplandığını kontrol ediniz. Aynı soyadı olan öğrenciler için yanlış hesaplama yapabiliyor. vize ve final sıralaması aynı olmak zorunda değil. Soyadına göre eşleştirme yapmaktadır.   Şifre: muratdelen Excel indirmek için tıklayınız.

EXCEL İHALE HESAPLAMA

Kamu kurumları için ihale hesaplama ve sonuç olarak ekap verisi oluşturmak için oluşturduğum bir exceli sizinle paylaşacağım. Klasör için kapak yazısını buradan indirebilirsiniz. Amacım sistemlerin yapması gereken işleri sistemlere yaptırarak size daha fazla zaman kazandırmak. İlk sayfada firmalardan alınan teklifleri ürün bazından doldurun veya yapıştırın sistem otomatik olarak ihale sonuçlarını ürün bazlı hesaplasın. FİRMALAR tabından her bir satırın birinci sütunu ihaledeki ürün adları olacak şekilde doldurun( 50 000 ürünü kadar desteklemektedir). FİRMALAR tabından her bir ürün sağında her bir firmadan alınan teklifleri giriniz veya yapıştırınız( 2

CSHARP İLE PERSONEL ARAMA UYGULAMASI

Microsoft Access veritabanını kullanarak  giriş yapıp personel kaydını oluşturan, listeleyen ve güncelleyen bir C# ile yazılmış kodu sizinle paylaşacağım. Kodlar:   using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms;   namespace personel_telefon_rehberi {     public partial class giris : Form     {         public giris()         {             InitializeComponent();         }        

CROSOFT EXCEL 2016 GENEL GÖRÜNÜMÜ

Microsoft Excel uygulamasının hücreleri, bu hücrelerin birleşiminde sayfalar ve sayfanın birleşimden kitaplık oluşur. Bazı ayarlar kitaplıkla iligilidir ve yapılan değişikler tüm excel uygulaması etkiler. Bazı ayarlar da sadece açık olan excel kitaplığını etklilemektedir. Burada Microsoft Excel 2016 genel görünümü ve menüleri anlatılacaktır &Ccedil;alışma Sayfası & &Ccedil;alışma Kitabı Belirtimleri Ve Sınırlamaları Özellik En büyük sınır Açık çalışma kitapları Kullanılabilen bellekle ve sistem kaynakları ile sınırlıdır &Ccedil;alışma sayfasında satırlara ve s&uum

CROSOFT EXCEL HÜCRE ÖZELLİKLERİ

Burada excel hücreleri ve biçimleri hakkında bilgi verilecektir. soldaki yukarıdan aşağıya sayılar birer satırı oluşturmaktadır . yukarıdaki soldan sağa giden harfler de sutünu oluşturmaktadır. ikinin kesistiği yerler hücre olarak adlandırılmaktadır ve excel bunlardan oluşmaktadır. Microsoft Excel Hücreleri Microsoft Excel hücrelerin birleşimden oluşmaktadır. Bu hücreler bir araya gelerek anlamlı bir yapı oluşturur.  Hücreler 3 temel özelliğe sahiptir: Veri Özelliği: Hücreye yazılan herhangi bir şeyin türünün ne olduğu, değerini ne olduğunu ifade eder. Örneğin: 24 sayısı, "murat delen" metni, %20 yüzdesi, 0.01 kesirli sayısı vb Davranış Özelliği (Formül): Hücreye yazılan herhangi bir şeyden sonra karar mekanizmasından geçirip yeni

CROSOFT EXCEL FORMÜLLERİ

 Kategorilendirilmiş Formüller En Popüler 10 Formül İşlev Açıklama TOPLA işlevi Hücrelere değerler eklemek için

CROSOFT EXCEL 2016 KISAYOLLARI

  Sık kullanılan kısayollar Şeridi kullanmaya alışkın değilseniz bu bölümdeki bilgiler şeridin klavye kısayolu modelini anlamanıza yardımcı olabilir. Şerit, Tuş İpuçları adı verilen yeni kısayollar içerir. Alt tuşuna basarak bunların görünmesini sağlayabilirsiniz. Şerit, birbiriyle ilgili komutları sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinin Sayı grubu Sayı Biçimi komutunu içerir. Bu tabloda, Excel 2016 uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları listelenir. Yapılacak işlem Basılacak tuş &Ccedil;alışma kitabını kapatma Ct

SOY AĞACI OLUŞTURMA

YENİ SİSTEM 1 HAFTA İ&Ccedil;ERİSİNDE KULLANIMA A&Ccedil;ILACAKTIR. YENİ SİSTEMDEKİ ÖZELLİKLER: E DEVLET PDF VEYA EXCEL YÜKLEYEREK AİLE TABLOSU OTOMATİK OLUŞTURULABİLECEKTİR. Ailenizin soy ağacını oluşturabilmeniz için kod yazdım umarım kullanışlı bir uygulama ortaya çıkmıştır. düğümleri tıklayarak en yaşlı bireyin evlendiği kişi veya çocuğu eklenerek ilerlenir. kişilerin resimleri eklenerek oluşturula soy ağacını çıktısı alınarak hatıra olarak saklanabilir. Buradaki kişisel hiç bir veri alınmayacak şekilde ayarlandı bu konuda hassas davranarak kodlama konusunda daha fazla emek gösterdim. #graph{ text-align: center; background-color: #000;

TIKLANMA SONUÇLARI

  (function () { var isDebugMode = false; var isCanvasSupported = !!document.createElement("canvas").getContext; //isCanvasSupported = false; //Default values for all Chart Elements that can be set by the user. CanvasJSObject.setOptions looks into this while setting the default/user-defined values. var defaultOptions = { Chart: { width: 500, height: 400, zoomEnabled: false, backgroundColor: "white", theme: "theme1", animationEnabled: false, animationDuration: 1200, colorSet: "colorSet1", culture: "en", creditText: "muratdelen.com", interactivityEnabled: true, exportEnabled: false, exportFileName: "Chart" }, Title: { padding: 0, text: null,

A1 LEKTİON 1

Almanca'da isimler büyük harf ile yazılır. Her sözcüğün der(Erkek), das(Cinsiyetsiz) ve die(Kadın) artikle vardır. Fillerin sonunda -en eki -mek, -mak eki gibidir ve bu ek çıkartılarak özneye göre düzenli çekim yapılır. Özneye göre düzenli çekimlenen ekler olduğu gibi düzensiz çekimlenen ekler de vardır. spotyfiy almanca dinleme: https://open.spotify.com/playlist/6aIQJMnnbaDDx9Ubju22ug?si=wIp0cJinTrW2DulWs8dhmg  Alfabe ve Almanca Okunuş HARF

A1 LEKTİON 2

  Türkçe Özne Özne Machen (Yapmak) arbeiten (çalışmak) Haben (Sahip Olmak) Sein (Olmak) Ben ich mache

MENSCHEN A1 1 ARBEİTSB

menschen_a1_1_arbeitsb.pdf Download    

MENSCHEN

  http://mdv.ma/menschen-a1-1/ http://mdv.ma/menschen-a1-2/ https://www.hueber.de/menschen https://www.kika.de/index.html https://www.hueber.de/menschen/oet?niveau=a11 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hueber.menschen.komplett.ab1 German 1 (A1.1) the Textbook (Kursbuch)

A1 LEKTİON 3

Aile Aile Türkçe Vater Baba Mutter Anne Eltern Ebeveyn Sohn Erkek &Ccedil;ocuk Tochter Kız &Cce

A1 LEKTİON 10

 Geçmiş Zaman 1.1Schwache [ Regelmäßige ]  (Düzenli Filler)  haben  ... ge + verb + (e)t Örnek:  Er hört Musik (präsens)  Er hat Musik gehörtet (perfekt) fill cümlenin sonunda özne ise yardımcı filin sağında veya solunda olur Normal Geçmiş Türkçe ändern hat ge

CV_TR

Edication 2002 – 2005 [ High School ]    Mustafa Kemal High School 2006 – 2011 [ Bachelor’s Degree ]   &Ccedil;ukurova University  Computer Engineer 2012 – 2016 [ Bachelor’s Degree ] Anadolu University  Department Of Business 2014 – 2017  [ Master ]  Hacettepe University  Computer Animation and Game Technologies Experince

MOTİON DETECTİON

herhangi bir video veya kameradan alınan görüntülerin bazı yapay zeka algoritmaları kullanılarak berlirlenen hassaslıkla hareket algılanması ve bu hareketin olduğu görüntüleri resim veya video olarak kaydedilmesine yarayan uygulamadır.   Uygulamayı buradan indirebilirsiniz

SMARTCAR

Uzaktan kumandalı araba alınıp sensörlerin yerleştirmesi uygun hale getirildi. sensörler arabanın içine yerleştirildi   sensörler arabanın içine yerleştirildi sensörler arabanın içine yerleştirildi

UNİTY PHONE GAME

çocukların hem eğleneceği hem de öğrenebileceği bir uygulma. Unity kodlarını indirmek için tıklayınız

PYTHON PHYSİCS ENGİNE

used python and made pysics in computer game as known Angry Bird. download python code.

CV_EN

  Curriculum vitae PERSONAL INFORMATION Murat DELEN &Ccedil;ankaya, 06800 Ankara (Turkey) +905062540418 delenmurat@gmail.com muratdelen.com linkedin.com/in/mdelen Skype delenmurat JOB APPLIED FOR Software developer WORK EXPERIENCE 15/07/2013–Present Software developer Hacettepe University, Ankara (Turkey) ▪ Computer Engineer - Technische Informatik ▪ Full Stack Development I love to develop myself about technology so if I want to anything, I must have enough information and do it. 01/01/2013–Present Full Stack Developer PHP, HTML, CSS, JAVASCRİPT, JQUERY muratdelen.com has been developed for practising and sharing information about interesting some areas. https://muratdelen.com

FİZYOPHONE

Telefonun ivme sensörleri kullanılarak fizik tedavi uygulaması yapılması amaçlanmıştır. kol hareketleri sırasında verileler websiteye gönderilecek şeklilde android uygulama geliştirilmiştir. websitesinde hareketlerin doğruluğunu kontrol edecek yazılım geliştirildi. bu araştırma projesi Prof.Drt Serdar Arıtan ile birlikte yapıldı. Bu proje, 3 aşamadan oluşmaktadır: Projenin birinci aşamasında android uygulamasıyla sabit hızda hareket ettirilen telefonun açı hesaplanması ve açı verisinin kaydedilmesi sağlandı. Kaydedilen veriler incelenmesi için web uygulama geliştirildi. Projenin ikinci aşamasında android uygulamasına yeni eklemeler yapılarak telefonun hareketi

CV_DE

    edication 2002 - 2005 [Schule]   Mustafa Kemal Gymnasium 2006 - 2011 [Bachelor]   Cukurova Universität Computertechniker

PERFECT UND PRATERİTUM VERBLİST

Verbtabelle: Starke und schwache Verben im Perfekt und Präteritum Starke und Schwache Verben: Unten sehen Sie eine Liste von den Verben, die Sie schon gelernt haben. INFINITIV PRÄTERITUM PARTIZIP PERFEKT anfangen fing an angefangen

NEURAL NETWORKS

Estimation Fabric Defect Using Convolution Neural Networks Murat DELEN Department of Computer Engineering Hacettepe University Ankara, Turkey Mehmet Önder EFE Department of Computer Engineering Hacettepe University Ankara, Turkey         Abstract—Fabric defect classification is traditionally achieved by human visual examination, which is inefficient and labor-intensive. Therefore, using intelligent and automated methods to solve this problem has become a hot research topic. With the increasing diversity of fabric defects, it is urgent to design effective methods to classify defects with a higher accuracy, which can contribute to ensuring the f

FACE DEDECTİON

 ı will write about project later.

PLATE RECOGNİTİON

ı will write about it later.

DEEP LEARNİNG

I will write project documention.

MURAT DELEN

Murat DELEN; Lisans olarak bilgisayar mühendisliği & işletme, Yüksek lisans Bilgisayar Animasyonu ve Oyun Teknolojileri  bitirmiş olup Hacettepe Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisi Olarak Çalışmaktadır.

Buradan Yazılanlar Kişisel Görüşlerimi İfade Etmez.

Burası Öğrendiğim Bilgileri Toplayabileceğim ve Paylaşabileceğim Bir Sitedir.

Herhangi Birisine Bir Şeyler Öğretme Gibi Bir Amacım Yoktur Ama Faydalı Olabilmek Tercihimdir.

Karşımdaki insanın değeri, bana verdiği değer kadardır ne eksik ne fazla olur. Bunun gereği olarak herkes hak ettiği değeri alacaktır ...

Yaşamınız devam ettikçe her kaybediş bir kazançtır ve her kazanç bir kaybediştir.
Kazandığınızı her şeyin bittiğini düşündüğünüz anda daha büyük kaybetmeleri yaşamanız sizi şaşırtmasın,
Aynı zamanda kaybettiğinizi düşündüğünüzde bunun daha büyük başarıların başlangıcı olduğunu unutmamanız gerekir.
Yani her kazanma bir kaybetmeye veya her kaybetme bir kazanmaya gebedir.
Hayatta olduğunuz sürece kazanmak için mücadele etmeye devam edin ve hiç pes etmeyin.
Başarı, Başarısızlıkların Toplamıdır.
Buradan aldığınız yazıların kaynağı belirtilmelidir.
Aşağıdaki logoyu tıklayarak sayfaları paylaşabilir veya sayfanıza ekleyebilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap