ANDROİD SENSÖR

 buradan google dökümanına erişebilirsiniz.

Çoğu android destekli cihazlarda hareketi, yönledirmeyi ve çeşitli çevresel koşulları ölçen dahili sensörleri bulunmaktadır. Bu sensörler yüksek hasasiyet ve doğrulukla ham verileri sağlayabilirler. Üç boyutlu olarak hareket ve konumlandırmasını veya cihaz yakınındaki ortam hakkında bilgi elde edebiliriz. Örneğin oyun sırasında eğilme, sallama, döndürme veya salınım gibi hareketleri cihazın yerçekim sensörleri kullanarak öğrenilebilir. Benzer şekilde bir hava durumu uygulaması için sıcaklık ve nem ölçmek için kullanılarak çiy noktası hesaplanabilir ve raporlanabilir. Bir seyahat uygulaması, bir pusula yatağını bildirmek için jeomanyetik alan sensörü ve ivmeölçeri kullanabilir.

Android platformu üç geniş kategori sensörünü destekliyor:

  1. Hareket sensörleri: Bu sensörler, ivme kuvvetlerini ve üç eksen boyunca dönme kuvvetlerini ölçer. Bu kategori, ivmeölçerleri, yerçekimi sensörleri, jiroskoplar ve döner vektör sensörleri içerir.
  2. Çevresel sensörler: Bu sensörler ortam havası sıcaklığı ve basınç, aydınlatma ve nem gibi çeşitli çevresel parametreleri ölçer. Bu kategoride barometreler, fotometreler ve termometreler bulunur.
  3. Posizyon sensörleri: Bu sensörler bir cihazın fiziksel konumunu ölçer. Bu kategori yönlendirme sensörleri ve manyetometreleri(manyetik momentleri ve manyetik alanların momentlerini ölçmeye, karşılaştırmaya yarayan aygıt.) içerir.

Cihazda bulunan sensörlere erişebilir ve  ‘Android sensor framework’ kullanarak ham sensör verileri edinebilirsiniz. ‘Android sensor framework’, çeşitli algılayıcılarla ilgili görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olan birkaç sınıf ve arabirim sağlar.
Örneğin aşağıdakilerini yapmak için bu framework kullanabilirsiniz:

Sensörlere Giriş

Android framework, sensör çeşitlerinin birçoğuna erişebilmenizi sağlar. Bu sensörlerin bazıları donanım tabanlı bazıları ise yazılım tabanlıdır. Donanım tabanlı sensörler, bir el cihazında veya tablet cihazında bulunan fiziksel bileşenlerdir. İvme, jeomanyetik alan kuvveti veya açısal değişim gibi belirli çevresel özellikleri doğrudan ölçerek verileri bulurlar. Yazılım tabanlı sensörler, donanıma dayalı sensörleri taklit etmelerine rağmen fiziksel aygıt değildir. Yazılım tabanlı sensörler, verilerini bir veya daha fazla donanım tabanlı sensörden türetir ve bazen sanal sensörler veya sentetik sensörler olarak adlandırılır. Doğrusal hızlanma sensörü(linear acceleration sensor) ve yerçekimi sensörü(gravity sensor), yazılım tabanlı sensörlere örnektir. Android destekli cihazların hiçbiri her türlü algıyıcıya sahip değildir. Örneğin, el alınan cihazlarının çoğunda bir ivmeölçer ve bir manyetometre var, ancak daha az sayıda cihazın barometreleri veya termometreleri var.

Table 1. android platformu tarafından desteklenen sensörler türleri (Samsung telefonlarda aramaya gelip *#0*# tıklayıp arama yaptığınızda telefonunuzun desteklediği sensörleri görebilirsiniz.):

Sensor Tipi Tanımlanması Formül Kullanım Alanı

TYPE_ACCELEROMETER

Donanım Tabanlı

Yerçekimi kuvveti de dahil olmak üzere üç fiziksel eksende (x, y ve z) bir cihaza uygulanan m/s2  'deki ivme kuvvetini ölçer.

a = F/m

Motion detection (shake, tilt, etc.).

TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE

Donanım Tabanlı

Ortam sıcaklığını derece Celsius (° C) cinsinden ölçer.

°F = °C × 1.8 + 32

Monitoring air temperatures.

TYPE_GRAVITY

Yazılım Tabanlı veya Donanım Tabanlı

Her üç fiziksel eksende (x, y, z) bir aygıta uygulanan m/s2 ‘deki yerçekimi kuvvetini ölçer.

G = m.g

Motion detection (shake, tilt, etc.).

TYPE_GYROSCOPE

Donanım Tabanlı

Bir aygıtın, üç fiziksel eksenin (x, y ve z) her biri etrafında rad / s hızını ölçer. Örneğin: bisiklet hızlı giderken dengeyi daha iyi sağlarız. Hareketin ne hızlı yapıldığına göre değişir.

 

Rotation detection (spin, turn, etc.).

TYPE_LIGHT

Donanım Tabanlı

Ortam ışık seviyesini (aydınlatma) lx cinsinden ölçer.

E=4πI/4πr2

Controlling screen brightness.

TYPE_LINEAR_ACCELERATION

Yazılım Tabanlı veya Donanım Tabanlı

Yerçekimi kuvveti hariç, üç fiziksel eksende (x, y ve z) bir aygıta uygulanan m/s2  'deki ivme kuvvetini ölçer.

 

Monitoring acceleration along a single axis.

TYPE_MAGNETIC_FIELD

Donanım Tabanlı

Measures the ambient geomagnetic field for all three physical axes (x, y, z) in μT.

 

Creating a compass.

TYPE_ORIENTATION

Yazılım Tabanlı

Measures degrees of rotation that a device makes around all three physical axes (x, y, z). As of API level 3 you can obtain the inclination matrix and rotation matrix for a device by using the gravity sensor and the geomagnetic field sensor in conjunction with the getRotationMatrix() method.

 

Determining device position.

TYPE_PRESSURE

Donanım Tabanlı

Measures the ambient air pressure in hPa or mbar.

 

Monitoring air pressure changes.

TYPE_PROXIMITY

Donanım Tabanlı

Measures the proximity of an object in cm relative to the view screen of a device. This sensor is typically used to determine whether a handset is being held up to a person's ear.

 

Phone position during a call.

TYPE_RELATIVE_HUMIDITY

Donanım Tabanlı

Measures the relative ambient humidity in percent (%).

 

Monitoring dewpoint, absolute, and relative humidity.

TYPE_ROTATION_VECTOR

Yazılım Tabanlı veya Donanım Tabanlı

Measures the orientation of a device by providing the three elements of the device's rotation vector.

 

Motion detection and rotation detection.

TYPE_TEMPERATURE

Donanım Tabanlı

Measures the temperature of the device in degrees Celsius (°C). This sensor implementation varies across devices and this sensor was replaced with the TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE sensor in API Level 14

 

Monitoring temperatures

 

Table 2. sensör platforma göre bulunması:

Sensor

Android 4.0 
(API Level 14)

Android 2.3 
(API Level 9)

Android 2.2 
(API Level 8)

Android 1.5 
(API Level 3)

TYPE_ACCELEROMETER

Yes

Yes

Yes

Yes

TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE

Yes

n/a

n/a

n/a

TYPE_GRAVITY

Yes

Yes

n/a

n/a

TYPE_GYROSCOPE

Yes

Yes

n/a1

n/a1

TYPE_LIGHT

Yes

Yes

Yes

Yes

TYPE_LINEAR_ACCELERATION

Yes

Yes

n/a

n/a

TYPE_MAGNETIC_FIELD

Yes

Yes

Yes

Yes

TYPE_ORIENTATION

Yes2

Yes2

Yes2

Yes

TYPE_PRESSURE

Yes

Yes

n/a1

n/a1

TYPE_PROXIMITY

Yes

Yes

Yes

Yes

TYPE_RELATIVE_HUMIDITY

Yes

n/a

n/a

n/a

TYPE_ROTATION_VECTOR

Yes

Yes

n/a

n/a

TYPE_TEMPERATURE

Yes2

Yes

Yes

Yes

 

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap