A1 LEKTİON 10

 Geçmiş Zaman

1.1Schwache [ Regelmäßige ]  (Düzenli Filler)

 haben  ... ge + verb + (e)t

Örnek:

 Er hört Musik (präsens)

 Er hat Musik gehörtet (perfekt)

fill cümlenin sonunda özne ise yardımcı filin sağında veya solunda olur

Normal Geçmiş Türkçe
ändern hat geändert değiştirmek
antworten hat geantwortet cevap vermek
arbeiten hat gearbeitet iş yerinde çalışmak
atmen hat geatmet nefes almak
baden hat gebadet banyo yapmak
brauchen hat gebraucht ihtiyaç duymak
duschen hat geduscht duş almak
fehlen hat gefehlt eksik olmak
feiern hat gefeiert kutlamak
fragen hat gefragt sormak
fühlen hat gefühlt hissetmek
glauben hat geglaubt inanmak
gratulieren hat gratuliert tebrik etmek, kutlamak
haben hat gehabt sahip olmak
heiratet hat geheiratet evlenmek
hoffen hat gehofft ummak
holen hat geholt gidip almak, gidip getirmek
hören hat gehört duymak, dinlemek
kaufen hat gekauft satın almak
kochen hat gekocht yemek yapmak, kaynamak
kosten hat gekostet değeri, fiyatı olmak
küssen hat geküss öpmek
lachen hat gelacht gülmek
leben hat gelebt yaşamak
legen hat gelegt bir şeyi yatay koymak
lernen hat gelernt öğrenmek
löschen hat gelöscht silmek, söndürmek
machen hat gemacht yapmak
malen hat gemalt resim yapmak, boyamak
meinen hat gemeint fikrinde olmak
mieten hat gemietet kiralamak
ordnen hat geordnet düzenlemek, düzeltmek
packen hat gepackt paketlemek
parken hat geparkt parketmek
planen hat geplant planlamak
putzen hat geputzt temizlemek
rauchen hat geraucht sigara  içmek
reden hat geredet konuşmak
sagen hat gesagt söylemek
schenken hat geschenkt hediye etmek
schicken hat geschickt göndermek
schmecken hat geschmeckt tadında olmak
schneien hat gescheit karın yağması
senden hat gesendet yollamak
setzen hat gesetzt oturtmak (koymak)
speichern hat gespeichert kaydetmek
spielen hat gespielt oynamak
starten hat gestartet başlamak, başlatmak
stellen hat  gestellt bir şeyi dik doymak
suchen hat gesucht aramak
tanzen hat getanzt dans etmek
testen hat getestet test etmek
üben hat geübt alıştırma yapmak, ders çalışmak
wählen hat gewählt seçmek
warten hat gewartet beklemek
wohnen hat gewohnt ikamet etmek
würzen hat gewürzt baharat eklemek
zahlen hat gezahlt ödemek
zeigen hat gezeigt göstemek

 1.2 Reflexive Verben (Dönüşlü Filler)

örnek: 

 Ich fühle mich heute gut (Präsens)

 Ich habe mich gestern schlencht gefült

Normal Geçmiş Türkçe
sich anziehen hat sich angezogen giyinmek 
sich bedanken hat sich bedankt teşekkür etmek
sich beeilen hat sich beeilt acele etmek
sich entschuldingen hat sich entschuldigt özür dilemek
sich entspannen hat sich entspannt gevşemek, rahatlamak
sich erholen hat sich erholt dinlenmek
sich erkälten hat sich erkältet üşütmek
sich freuen hat sich gefreut sevinmek
sich fühlen hat sich gefült kendini hissetmek
sich informieren hat sich informiert bilgi almak
sich konzentrieren hat sich konzentriert konsantre olmak
sich legen hat sich gelegt bir yere uzanmak
sich setzen hat sich gesetzt bir yere oturmak
sich stellen hat sich gestellt bir yere gidip durmak veya dikilmek
sich treffen hat sich getroffen buluşmak
sich verabreden hat sich verabredet randevulaşmak
sich verabschieden hat sich verabschiedet vedalaşmak
sich verletzen hat sich verletzt sakatlamak, yaralamak
sich vorstellen hat sich vorgestellt kendini tanıtmak
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak2

 2. Die starken Verben (Güçlü Filler)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 3. Verben auf -ieren

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 4.1 Trennbare Verben - Regelmäßig (Ayrılan Filler - Düzenli)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 4.2 Trennbare Verben - Unregelmäßig  (Ayrılan Filler - Düzensiz)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 5.1 Untrennbare Verben - Regelmäßig (Ayrılamayan Filler - Düzenli)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 5.2 Untrennbare Verben - Unregelmäßig  (Ayrılamayan Filler - Düzensiz)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

6.1 Verben mit, sein, im Perfekt - Einfache Verben ( )

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

6.2 Verben mit, sein, im Perfekt - Trennbar ( - Ayrılabilen)

Normal Geçmiş Türkçe
sich waschen hat sich gewaschen yıkanmak, banyo yapmak

 

barcode
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.
Destek İçin Buradaki Reklamları Tıklayabilirsiniz.

Ses Kontrolleri

Tam Ekran Yap